Inspirace z USA

Hlavnm zdrojem npad se staly poady z prohnil Ameriky, zejmna Sezamov ulice a Mupeti. Zstupce naeho fredaktora ml za enu Kanaanku, dky n jsme se o poadech dozvdli a dostali se k nkolika dlm, vzpomnal tehdej novek redakce Ji Chalupa (77) s tm, e na vych mstech samozejm nesmli ani naznait, kde se inspirovali.

Prvn dl se vyslal 19. jna 1980 a nesl oznaen Studio A. Nzev se ale tvrcm pli nezamlouval a rychle pili s milejm pojmenovnm Studio Kamard, kter mlo premiru v lednu nsledujcho roku.

Poheb v kostmu

Jednm z nejznmjch modertor se stal pvodn profes scenrista a dramaturg Chalupa, kter se ped kamery dostal spe omylem. Popravd to bylo z nouze, pvodn vybran modertor na posledn chvli odekl. Na hledn nkoho novho u nebyl as, a tak jsem se toho chopil sm. Bylo to vechno tak rychl, e jsem se nestihl ani oholit, ekl.

Od potku se ve Studiu Kamard objevovaly postavy J a Hele, kter u tenkrt byly genderov vyven. Mluvily o sob ve tet osob, aby byly blzk klukm i holkm, vysvtlil Chalupa.

J a Hele

J od potku namlouval Ji Lbus (74), kter se k prci dostal jen shodou okolnost. V roce 1980 si zahrl v pohdce Princov jsou na draka, co byla prvn pohdka, kterou napsal Chalupa. el jsem do televize udlat postsynchrony a pili za mnou, jestli bych nechtl dlat psmo pro dti. Kdy jsem J uvidl, hlas mi naskoil ve vtein, svil se Lbus, kter si postavu natolik zamiloval, e si peje bt pohben v jejm kostmu.

S postavou Hele to bylo sloitj. Hlas j ml propjit Ota Jirk (74), jene ten nejprve odmtl. Ml jsem podepsan tmsn zjezd s pantomimou do Holandska. Oni u ale chtli toit, tak povolali Milana Nedlu a ten to asi rok, lil. Mn se mezitm narodila dcera, take jsem pestal pendlovat s divadlem, abych si ji taky trochu uil. Milan pak onemocnl, tak mi znovu zavolali, jestli to nechci dlat. Zajel jsem za Milanem a ekl jsem mu, e to za nj vezmu, ne se uzdrav. Ale on ekl: Jen si to nech, stejn jsi to ml dlat. Take jsem si to nechal a dodnes.

Do pvodn party postaviek pat rovn zlobivk Muf, jeho namlouvala Zuzana Skalnkov (69). Postava pitom pvodn nemla skehotat, ale herece se na konkurzu natolik sevelo hrdlo, e jin zvuk ze sebe nevydala, a tvrcm se to velmi zalbilo.

Je to provokace!

Autoi byli brzy zavaleni dkovnmi dopisy, jene ne vichni spokojen pokyvovali hlavami. Nelbilo se, e loutky moc ki, ozvaly se i kritick ohlasy na slovo dosplci, vzpomnal Chalupa.

Obas narazili tak pmo v televizi. Jednou jsme ve scni mli napsno: A jsme v reji. Nae se z reie ozvalo: Stop! Vltla tam dramaturgyn a povd: To nememe kat, te v obchodech zdraili ri! sml se Jirk.

Dal perliku pidal Chalupa: Kdy se blilo vro uplen Jana Palacha, mli jsme njakou scnku s plamnkem. Skuten to nebyla dn provokace, dokonce se to vyslalo nkolik msc ped vrom, ale i tak pila velk kritika, e jsme to udlali naschvl.


Po roce 1991 Studio Kamard nahradila ada jinch poad, napklad Pohdkov pda, i-ra-fa nebo Hit 7. J a Hele nadle vystupovali v poadech Studio Rosa nebo Jhele nedle, ale nakonec se vytratili tak oni. V roce 2011 se vak Studio Kamard s velkou slvou vrtilo.

Seberte sout

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.