Madisonov zjistila, e je autistka a zatkem roku 2023. Dodala, e m vysoce funkn autismus, kter je charakterizovn normln a nadprmrnou inteligenc a jedinci s touto rovn autismu nemaj problmov chovn a jejich emocionln chovn se od vrstevnk li jen mrn. Psob ovem nezrale v socilnm kontaktu.

Nen to tak extrmn jako u jinch lid, vysvtlila Madisonov. Zejm i to je dvod, pro tak dlouho trvalo, ne se diagnzu dozvdla. Jsem ti, teprve nedvno jsem se nauila navazovat on kontakt, svila se. asto jsem zahlouban do svch mylenek a podobn, take to lid berou jako urku. Ostatn si asto mysleli, e jsem namylen, snobsk nebo e si hraju na lep, dodala.

Bval Playmate i pes pote v rozpoznvn socilnch signl vedla bohat spoleensk ivot. Bylo j teprve 21 let, kdy se v roce 2000 nasthovala do sdla Playboye a stala se Hefnerovou hlavn ptelkyn.

Myslm, e m to thlo k tomu, abych se pokusila bt stedem pozornosti, protoe jsem mla pocit, e kdy budu slavn, bude to zkratka k tomu, abych ctila spojen s lidmi, ekla Madisonov v dokumentu Tajemstv Playboye.

V nm krom en, kter se Hefnerem ctily zneuit, vystupuje i Hefnerv bval komornk, kter tvrd, e jeho f podal verky, na kter zval vysoce postaven ptele a celebrity a tajn je natel pi sexu s oklivmi prostitutkami. Jeho bval asistent v dokumentu tvrd, e Hefner uval kad den amfetamin Dexedrin, aby se udrel ve stehu.

Hefner zemel v roce 2017. Jeho syn Cooper Hefner se proti dokumentu ohradil. asopis Playboy sdlel prohlen: Dnen Playboy nen Playboy Hugha Hefnera. Tmto enm a jejich pbhm vme a potvrzujeme je a siln podporujeme ty osoby, kter se pihlsily, aby se podlily o sv zkuenosti.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.