Na eskch lvech jste pedval cenu, take jste musel zaznamenat dkovnou e reisrky Darji Kaejevov, kter vyvolala ostrou polemiku. Jak je v nzor?
Ten humbuk kolem toho mi nepijde mrn. Byl jsem zrovna v zkulis, kdy jsem slyel, jak tam ta pan, co dostala cenu za studentsk film, dlouze mluvila, dokud ji reisr penosu nezastavil. Jestli existuje tma, kvli ktermu je mon vzt si slovo v pmm penosu a vlastn ho unst na kor ostatnch, tak kter to jsou?

Je to ensk otzka, ochrana nezvislch mdi, dt, zvat, rostlin, mu… Je to Ukrajina nebo Palestina? Ano, jej tma je pokrokov a rovn mdn (eny matky versus prce – pozn. red.) a je o nm vhodn mluvit. Kdyby to udlala v Rusku, byl by to jist projev obansk odvahy. Ale v zemi, kde si kad me kat, co chce, to bylo na iv penos jenom pli dlouh a tm vi ostatnm neslun.

Jakou mte vy zkuenost s dkovakami, jak jste se na n v minulosti pipravoval?
Dkovaka je jaksi da za to, e se na vs usmlo tst a dostali jste cenu. Ideln projev by ml bt pokud mono krtk, vtipn nebo aspo mil, aby s vmi tu vai minutu slvy mohli divci sdlet. Tak jsem si radji vdycky nco pipravil, abych pak nekoktal. Zrove lovk chce projevit vdk vem, kte mu k t cen pomohli. Je slun ci jejich cel jmna, ne e dkuji Maruce, Alence, Petkovi a hlavn Josefovi

Na televizi v tu chvli kouk mon milion divk a nkte by rdi vdli, o jak Alence i Petkovi je e. Kamery by je mohly i ukzat, protoe teba sed v sle, ale bohuel, koho ml ocenn na mysli, se nikdy nedozvme. A tohle se opakuje kad rok. Take, kdy zase slym, jak u pultku nkdo k: A jet Maruce, bez t bychom se neobeli, a taky musm ct, e Jiinka nm pomohla tak ped televiznmi divky smekm, protoe tohle vydret, mus bt nron.

Stejn jako Darja Kaejevov i vy jste kdysi dostal studentskho Oscara. Byl jste si ho vyzvednout v Los Angeles, tak prozrate, jak jste dkoval tam?
Od ns student se, myslm, neekalo, e budeme vtipn. Ani se to nikde nevyslalo. Odehrvalo se to v njakm auditoriu v Hollywoodu, akort e nm tu cenu pedvaly hvzdy. A j tam byl za zahranin studentsk film, co nebyla dn dleit kategorie. Zahranin snmky bvaj vdycky jenom doplkov formt k tm americkm, aby se poadatel ctili svtov.

Pesto to byla velk slva. Mluvil jste u v t dob anglicky?
Chodil jsem na zkladn kolu s vukou anglitiny, ale neml jsem moc pleitost pouvat ji, tak bych ekl, e jsem mluvil. Ale hodn blb.

Taky dobr, aspo si vs zapamatovali.
(smch) To nevm.

Vzpomenete si, kter hvzda vm tu cenu pedvala?
Tom Hulce. Jenome j ho vbec nepoznal. Pod mluvil o tom, jak toil v Praze, e se mu tady hrozn lbilo a e Milo Forman je bezva Tak jsem se ho zeptal, co u ns dlal. Odpovdl, e Amadea. J na to: To je mj oblben film. A koho jste tam hrl? A on: No toho Amadea! Pitom j ho vbec nebyl schopn zaadit. (smch)

To je pochopiteln, ve filmu ml paruku a dobov kostm. Mli jste pak po skonen njakou party?
Hostili ns v pardnm hotelu. Vechny ocenn studenty z cel Ameriky a m s panem profesorem Antonnem Navrtilem z FAMU, kter tam jel se mnou. Mli jsme i obd s hollywoodskmi veterny, to od nich bylo velkorys, e pili. I takov hvzdy jako Billy Wilder (Nkdo to rd hork)! A brali ns i do filmovch studi, take jsem se dostal napklad do Industrial Light and Magic studia George Lucase, kde vznikly Star Wars. Tam jsem vidl jak to dlaj, ty jejich modely a pln se do toho zamiloval. Hned, jak jsem se vrtil dom, napsal jsem jim, e bych k nim chtl zadarmo na st. (smch). e bych tam rd pl roku pracoval. A oni mi ani neodpovdli.

Hostem po

A zmnil jste se, e mte studentskho Oscara?
Asi ne, ale zpten adresu jsem uvedl. (smch) Asi jsem to zformuloval patn.

Mte pocit, e studentsk Oscar, kterho jste dostal za Ropky, byl zatm vaim nejvtm ivotnm spchem nebo si cente jin mety?
Urit byl tm prvnm vznamnm ocennm, ale vce pro m znamen dospl Oscar za Kolju. Jet vt radost mm ale z toho, e jsem mohl dlat filmy rznch nr a podle sv chuti. Jeden rok jsem toil velkofilm Tmavomodr svt, pedtm skromnou Jzdu…. Myslm, e jestli jsem byl v nem spn, bylo to prv tohle – e jsem si uhldal svobodu dlat pokad nco jinho a pekvapovat tm dokonce i sm sebe.

V nominacch na eskho lva se letos objevil film Bod obnovy, nelk vs teba sci-fi?
To m lkalo odjakiva, ale sci-fi film je nron a drah. Vechno se mus vyrobit, kad rekvizita, auta, prosted… Bod obnovy je fantasticky udlan, vbec nechpu, jak to v naich podmnkch dokzali. Musela to bt velk ob nejen od tvrc ale i od studi, kter na tom pracovala. Na tom filmu je vidt lska k tomuto nru. Nemme tady kapacity ani penze nco takovho dlat, take klobouk dol. Ano, sci-fi jsem vdycky dlat chtl. Asi nejbl jsem se dostal s filmem Akumultor 1, co je takov fantasy.

Koukm na to vae velikonon vejce a jsem pekvapena, jak dobe kreslte.
To je Brank, tady je dchok, branick kola.

To je nhoda, e se vm ta kresba povedla nebo jste opravdu vtvarn zdatn?
Jako dt jsem chodil na rzn vtvarn krouky a kreslm rd dodnes. Posledn knku Svtakrsy jsem si i ilustroval. Taky jsem u filmu nejprve touil dlat kameru, ta m k vtvarnu nejbl.

Jan Svrk s kraslic do draby

A nakonec se vm zalbila reie, nebo jak jste k n dospl?
Studoval jsem dokumentrn film a udlal jsem dobe, e jsem neel na kameru. U na FAMU byli lep kameramani, ne bych byl jednou j. Ale bav m vymlet, jak by ml film vypadat, kreslit zbry a to nkterm kameramanm vyhovuje. Ten pocit, e na to nejsou sami. A hned po kole jsem od dokumentu zbhl k reii.

Te se ovem proslch, e jste s natenm skonil. Je to tak?
Nikdy nekej nikdy, ale je pravda, e u m to tolik nelk. Asi jsem se zmnil, stejn jako se po covidu zmnil svt a s nm i filmov prmysl. Dve el film do kin a byla to udlost. Pak se dostal na video a nakonec do televize. Dneska se v kin moc neoheje, protoe lid u tolik nechod, a vtina ho vid a na streamingu. J byl zvykl dlat filmy pro lidi v kinech, tak proto se do toho asi nehrnu. Ale pod bych si pl udlat seril. Seril je krsn forma, nco jako romn. Vejde se do nj spousta vyprvn, kter do normlnho celoveernho filmu nedostanete.

Pitom msto serilu jste se vrhl na divadlo.
Bav m to. Udlal jsem s Tomem Klusem muzikl Branick zzrak, kter hrajeme u tet sezonu. A loni jsem napsal dal hru.

Jak se jmenuje?
Dobr rno s Findou. Finda je uml inteligence, sexy robotka, kter je vyrobena ve Finsku a ije v Dnsku. Odtud jej jmno. Ta hra je o souasnch tmatech, na kter m kad njak nzor, a kdy o nich zanete mluvit nahlas, me se stt, e budete napomenuti, e je v nzor nevhodn. Ta hra je o hyperkorektnosti a korektnost znamen nediskriminujc slunost. Kdy se vak peene do hyperkorektnosti, stane se svm vlastnm opakem, zane lidi znovu rozdlovat, rozliovat, diskriminovat.

Zdenk a Jan Svrkovi

Jak je jej dj?
V televiznm studiu se sejdou rzn lid. Botanik, kter rozum vc stromm ne lidem – toho hraju j s Honzou Vlaskem, pak ciknsk rapper, kter ije s touhle robotkou, redaktorka – feministka, homosexuln redaktor a jet tam pijde kvli green dealu pan zjiovat dopady televiznho vysln na ivotn prosted. A tahle parta m vystoupit v televiznm poadu, jenome Finda to tam troku rozstel.

Abyste byl korektn, ml byste obsadit pravho Roma a skutenho homosexula.
To se vlastn podailo. Tu korektnost kaz jenom Ondej Sokol, protoe je, bohuel, hetero.

Kde to hrajete?
Zatm dlme pedpremiry po eskch mstech, abychom vyzkoueli, jak divci reaguj. A v kvtnu zaneme hrt v praskm Divadle Bravo!, co je scna skupiny Losers.

Jak se ctte na jeviti jako herec?
Pekvapiv dobe. Ml jsem strach, e budu mt trmu, ale vbec se nestydm, protoe tam nejsem za sebe, ale za postavu. Docent Hjeek, odbornk na neurobotaniku je star podivn a me si na jeviti v podstat dlat, co chce. I zapomenout, co chtl ci.

Ale mus vm bt rozumt, slyet vs v zadnch adch, s tm jste problm neml? Mm na mysli technickou strnku herectv.
Na podzim jsem chodil k pan profesorce Ev Spoustov z DAMU na hodiny hereckho projevu, prv abych si otevel mluvidla a bylo mi rozumt. U jsem si to vyzkouel v Krnov a v Brn ve velkch slech a lo to. Ale piznvm, ml jsem strach, jestli to dm.

Seberte sout

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.