Soud potvrdil jednoznanost vinu Felicity Huffmanov z pokusu o platek a udlil j pokutu ve vi 30 tisc dolar a poslal na 14 dn za me. Vela jsem tehdy do t sn s vdomm, e je to jasn, ern na blm, vzpomn.

Tento incident se pochopiteln projevil i na jej karie. Nedvno jsem pro televizi ABC natoila pilot, kter nevybrali. Je to tk. Jako by v dosavadn ivot umel a vy s nm, k hereka s tm, e se ale nali lid, kte na ni byli i po odsouzen laskav.

Mezi podporovatele patil napklad americk scnrista David Mamet, kter v otevenm dopise na jej obranu uvedl, e mla dostat spe tzv. texask rozsudek tedy nco jako nejste vinna, ale u to znovu nedlejte.

Huffmanov zptn svj in obhajuje tm, e mla pocit bezvchodnosti a poruit zkon byla jej jedin monost. Dcera Sophia m pr poruchu uen a na dnou kolu by se jinak nedostala. platek se tkal hodnocen v testu SAT, kter v mnoha ppadech slou jako pijmac test pro adu vysokch kol.

Mla jsem pocit, e musm dopt sv dcei anci do budoucna. lo mi o jej budoucnost, take jsem nemohla ne poruit zkon. Asi dlum omluvu akademick komunit, studentm a rodinm, kte se za cenu obt a sil sna uspt leglnmi zpsoby.

Huffmanov pitom nebyla jedin, kdo v tto souvislosti poruil zkon. Stejnho jednn se v zjmu svch dt dopustilo i nkolik dalch zmonch rodi, co velo do historie jako skandl jmnem Varsity Blues. Jednm z dalch takovch rodi byla napklad hereka Lori Loughlinov, piem i ta se za pokus o platek dokala zaten.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.