Krvav Johann, to je nzev novho eskho hororu, kter je prv v kinech. Jak se vm natelo v krvi?
J jsem tam moc v krvi nebyl. Moje postava Mefista vcemn vstoup do dje, protoe se vrt sem na svt kvli tomu, aby si troku zazlobila, zablbla a zmnila njak okolnosti. J jsem tam t krve moc neml.

Kdy jste si nsledn promtali natoen hotov film, byl jste pekvapen teba efekty nebo brutalitou?
Musm ct, e Kuba Krumpoch se toho nebl a nkter vci, kter jsem vidl… pln dobe mi z nich nebylo, ale to je na reisrovi.

Tak hodn dabujete. Jste kolikrt pekvapen brutalitou a krv?
J osobn filmy s brutalitou a krv moc nevyhledvm, take nevm. J ty filmy nemm moc rd a vlastn ani horory nejsou pln mj nr, kter bych vyloen vyhledval.

Jan Dolansk ve filmu Krvav Johann (2023)

V tom se shodnete s manelkou Lenkou, protoe ta nm v rozhovoru prozradila, e se na podobn filmy tak nerada dv. Vzpomenete si ale na prvn horor, kter jste vidl, teba jet jako teenager?
Vidl jsem njak horor, kter se myslm jmenoval Babiin dm, u si to pln pesn nevybavuji. Pamatuji si jen jednu scnu, kdy se tam objevila postava njak matky, kter byla nkde lta uvznn, v njak lednici. A vm, e njak dti ped n utkaly chodbou, njak popnav rostliny tam byly a pak samozejm, jak to v tch hororech bv, tak jede ta muzika. Pak se zastav a objevil se tam obliej t matky. A tam jsem s horory skonil. Definitivn.

S va enou jsme probrali i film eny v pokuen a to, jak kvli nmu za n bhaj obas fanouci. Mte ve svm rejstku nco, u eho tak registrujete, e to byl v velik zez? Nebo u vs te hodn zapracoval seril Zlat labu?
Lidi m oslovuj kvli Zlat labuti, ale myslm, e takov nejvt zez byl asi film Pernkov v. Tehdy jsem byl jet tedy hodn mladej. Byl to pro m vznamn film, kter si i dnes nkte divci vybav.

Museli jste doma asto kat dtem, a nekoukaj na njak film, protoe se jim pak budou zdt non mry?
Vzhledem k tomu, e my na horory vbec nekoukme, tak myslm, e i ty dti to po ns maj, e to nevyhledvaj. Ale tko ct, to byste se musel zeptat jich, jestli se koukaj, nebo nekoukaj. My, kdy mme njak film, kter zane bt straideln, tak ho vtinou vypneme. (smch)

Existuje takov anglick pojem binge watching, co znamen shldnout teba seril na jeden ztah. S pchodem streamovacch platforem je toho hodn. Ml jste nco takovho, u eho jste se zasekl teba na nkolik hodin?
Jo. Chvilku m bavila Hra o trny. Tam jsem se myslm docela zasekl. Pamatuji si njak dva ti dny, kdy u svtalo a j jsem si kal Jemarj, tak jsem zas prosedl u televize celou noc! Ale te v posledn dob na to nemm moc as, e bych si dal seril na jeden ztah.

Registrujete doma, e vm mluv teba v syn Maxmilin do mdy a oblkn?
(smch) Myslm si, e ne. On je v tomhle hrozn hodn a nechv kadho svobodn si t a nosit, co chce. Ale jo, nkter vci, co on nos, m stran bav. Ale pak si zrove nkdy km, e u jsem na nkter kousky troku starej.

Fascinuje vs, jak se ta mda opakuje? e si eknete, to jsem nosil j ped ptadvaceti lety?
Jasn! Obas se stane, e dcka zabrous do vaeho atnku a to, co vy u tam mte odloen adu let, tak na to eknou Ty jo, tak to je perfektn bunda, to chci. A lovk k: No, tak si to vem, j u to nenosm!

Urit oceujete i ekonomickou strnku, e jako rodi uette?
To je jasn! (smv)

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.