Kristna Kloubkov se nikdy nestala primabalernou, jak si vysnila. Stala se ale spnou tanenic a pozdji modertorkou. Nemla jsem pocit, e to je spch, by jsem mla nkolik let hlavn tanen role a zaala jsem dlat choreografie. Mla jsem obrovsk rozlet a mla jsem se krsn, ale nemla jsem pocit, e jsem nco dokzala, vzpomn.

Nakldala si na sebe vc a vc prce a nechtla nikoho zklamat. Moderovala, tanila, hrla v divadle i ve filmu. Nemusela jsem provat svj ivot. Ten njak moc nefungoval. Pracovn npl, lidi, divadlo, kouzlo pedstaven, to bylo naprosto dostaujc, k.

Pak se j narodila vytouen dcera Jasmna. Jej otec chodil do prce a ona s n byla doma. Zlomilo se to v pti mscch, kdy on se rozhodl zstat doma a j tedy musela do prce, i kdy jsem nechtla. Musela jsem pestat kojit a bylo to pro m nron, popisuje.

Odlouen od dtte pro ni bylo tk, unavovaly ji dlouh smny, vztah s ptelem se hroutil a kvli vyerpn ztrcela smysl ivota. Byla jsem na tom psychicky zle. J jsem to chtla vzdt. kala jsem si, e m ttu, ten ji miluje a j tu bt nemusm. Pilo mi to jako vchodisko, e vem bude lp, nikdo se nebude hdat a mal bude dobe, bude mt ttu a na m zapomene, vybavila si s plem pocity z nejt잚ho obdob ivota.

Odbornou pomoc tehdy nevyhledala. Pomhala j kamardka a matka. Vztah se nakonec rozpadl, ale do ivota j vstoupil nov partner, bval spoluk s konzervatoe, choreograf Vclav Kune.

Ten se ji marn snail pinutit odpovat. A se dostavily prvn fyzick projevy zkostn poruchy. Klepala jsme se, patn jsem dchala. Pestvala jsem vidt, nebo jsem vidla takov krystalky kolem obrazu. Zaaly se mi dt vci, kter m zastavovaly i v prci, a to bylo pro m nemysliteln. V prci musm fungovat. Take to, e mi bylo patn, ve zprvch nikdo nevdl. Otekly mi oi, mla jsem len ekzmy, olezl cel krk, to se zalilo. Blokovala se mi krn pte, tak jsem chodila na kapaky, abych mohla tancovat, popisuje.

Obchzela lkae a hzela za hlavu rady, aby zkusila antidepresiva. A dokud nedolo k plnmu kolapsu, kdy nemohla dchat a ptel ji musel odvzt do nemocnice. Pak se nechala pesvdit k terapim i uvn lk na devt msc. Brala jsem ta antidepresiva. To pro m byla ivotn prohra, vzpomn.

Kristina Kloubkov a Vclav Kune

Krom toho chodila na terapii. Terapie byla dleit v tom, e jsem mohla kad tden ze sebe vechno vypustit. Vechny strachy, obavy, ve, co se mi dje, popsala s tm, e lka po tech letech jej terapii ukonil. U si podle nj doke poradit.

U se doku zastat sama sebe. U doku ct ne. To je takov tk slovo. A obas vnmm u to tlo, e kdy mi naznauje, e se nco dje, tak trochu zvolnm a teba si na pl dne sednu a petu si knku. Um se nemuset nkter vci dlat. Vdycky jsem mla pocit, e musm tohle a jet tohle a tamto. A nikdy tam nebylo to chci, jen musm. A j nemusm, k.

Byla bych rda, aby nejen eny, ale hlavn eny, si vily samy sebe, aby se nebly si ct o pomoc, kdy toho na n bude moc, dodv.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.