Chci eskmu nrodu konzerv ukzat, e jsem normln holka s normlnmi enskmi problmy, oznmila ped pchodem do vily Big Brothera Zoe, kter se narodila jako mu.

Hned na zatku soute piznala vem spolubydlcm, e mus jednou za dva dny v dom Velkho bratra masturbovat. Musela jsem to po operaci pohlav dlat tyikrt denn, te to je jednou za dva dny. Chci to ct vem oteven, aby si nemysleli, e mm njak levy od produkce, vysvtlovala.

Oteven ve vile mluvila i o tom, e jet ped rokem byla muem a podstoupila tranzici, tedy zmnu pohlav. Zane tm, e si najde sexuologa a dochz k nmu. Ten si s tebou povd a zjiuje, jestli to opravdu je tvoje sexuln identita, nebo jestli to je chylka, vysvtlovala sv spolubydlc Tereze.

Nejastjm problmem podle Zoe je, e lid nejsou dostaten informovan o transgender problematice a proto mnohdy vechno a vechny kolem tto komunity odsuzuj. Kdy se ale pak nkte dozvd, co vechno to obn a e to nen a tak jednoduch, bt trans a projt vemi tmi zkoukami, vyetenmi, hormonln lbou a operac, uvdom si, e ten lovk to fakt nem zadarmo a nen to dn vmysl, svila se Zoe v rozhovoru pro poad ivot ve hvzdch.

Vdycky pr tuila, e nco je jinak a nco nen v podku. Ale dlouho jsem nevdla, co pesn to je. Coming outy jsem mla dva. Jeden ten, e jsem na kluky a druh ten, e jsem vlastn ena. Po prvnm coming outu jsem stle nebyla astn. Pak jsem se zaala vnovat dragu (v esku znm hlavn jako travesty show, pi kterch se nalen mui s parukami pevlkaj do enskch at). Dky tomu jsem prozela a zjistila jsem, e to je to, co chci a e to jsem j, k.

Nejvt oporou byl pro Zoe bhem celho fyzickho procesu promny v enu jej ptel Honza, se kterm se seznmili ped temi lety, kdy zanala hormonln terapii.

Zoe s ptelem Honzou

Zoe u mla tehdy zmnn jmno, u mla i po komisi. Hormonln lbu zaala u pedtm, ne jsme se dali dohromady. Operaci vak podstoupila a v prbhu naeho vztahu. Zoe vnmm jako enu od doby, co ji znm, a tak to i zstane. Moje rodina to vzala pln bez jakchkoliv problm, protoe to vid stejn jako j tvom pr s krsnou enou, take v em by ml bt problm?, prozradil pro Nov as.

Zoe a Honza si pr u nkolikrt povdali o zaloen rodiny. Prkrt jsme si o tom zavtipkovali, ale jet ne, jet chvilku pokme. Tko ct, jak to bude, ale uvidme. Kdybychom mli dt, ekla bych mu ve tak, jak to je, pirozenou cestou, take pravdou. A u odmalika. Urit bych to nechtla njak tajit, dodv.

Stejn jako v ad zahraninch zem pibv i v esku lid, jejich gender neodpovd biologickmu pohlav a tak podstupuj tranzici. Jen za poslednch deset let jich pibylo 315 procent. Podle lka pibv v poslednch esti letech pedevm nctiletch biologickch dvek, kter trp nesoulad s pohlavm, do kterho se narodily. Zmnu pohlav podstoupilo v esku u pes 1 100 lid.

Pro se lovk ct nekomfortn v tle, do kterho se narodil, nevme. Piny tchto poruch neznme, a proto je ani nedokeme kauzln eit. Neumme zmnit software, tedy to, co maj nai pacienti v hlav, m se ct bt, v rmci monost se alespo sname zmnit hardware, tedy jejich tlo, k Petr Weiss, klinick psycholog Sexuologickho stavu VFN.

Ne lovk dospje do bodu, kdy pod ke speciln komisi ministerstva zdravotnictv dost o zmnu pohlav, ek ho cel ada vyeten. Postupn podstoup prohldku u psychiatra, sexuologa, psychologa, endokrinologa a gynekologa i urologa. Nejdle chod prv k sexuologovi, kde cel proces osobnmi pohovory zan. Nsledn lka zahj hormonln lbu.

VIDEO: Big Brother medailonek soutc Zoe Black:

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.