Po vech tch zaruench zprvch o tom vem co u na sob mm udlno, pedlno je tu konen skre, jedin pravda z mch st a nikoho jinho. To, e se o sebe starm, e jsem piznala prsa, nos, men experimenty ve tvi, jen potvrzuje mj celkov postoj k realit a estetick medicn. I kdy jsem nikdy nectila povinnost svovat se se vm, na pmou otzku jsem nikdy neodpovdla nepravdiv, napsala zpvaka v pspvku Muselo to jednou pijt na svch strnkch.

Zopakovala, e dn liposukce ani plastiky nestoj za jejm tlem a fyziognomi. Piznala, e ji opakovan operace nosu ponkud zmnila. Ale i pesto jsem pesvdena o tom, e vdy jen na jist as, ne si kad takov zkrok takzvan sedne a vechny rysy oblieje se opt navrt do pvodn, uvolnn formy, uvedla.

Poprosila fanouky, aby neeili, jak vypad na fotkch kampan nebo v mdnch asopisech. Jde toti o snmky stylizovan, postprodukn upraven, co podle zpvaky k svtu showbyznysu pat. Rolins by byla radji, aby jej vzhled eili na kamee, soukromch fotkch, na jeviti, tedy v relu.

To, e jsem o vylepench uvaovala a vhledov jejich realizaci pipoutla, je pravda. Byla to jen otzka asu. Vdla jsem odjakiva, e neexistuje nic radiklnjho a funknjho, ne facelift. Netouila jsem si opakovan rozpchat, roztahat, vyplnit zase a znovu tv nim takzvan na as, napsala s tm, e se radila, dlala si reeri a studovala dostupn zdroje. Je hromada jinch, starch, ale stejn tak hromada mladch, kte podobn zkrok podstoupili. Vrazn slavnjch, ale samozejm i obyejnch no name lid. en i mu. Dnes u podobn rozhodnut nejsou tabu, ani vsadou hvzd only.

Kdy ped asem oznmila, e si po velkm koncertu v O2 aren chce dopt as pro sebe, nemla pvodn v plnu vysvtlovat, co pesn se chyst v nejbli dob dlat. Dodala, e nelhala, kdy tvrdila, e se chce ve stejnou dobu vnovat hudb, novm psnikm, albu, sob.

To, e se to cel tak neekan zvrtlo a st pbhu, kter ml zstat mm soukromm, pekroil tu pomyslnou hranici ensk intimity, je vc druh. A proto jsem vdla, e odpov no comment je u zbyten a v mm ppad vlastn nelogick. Ti, co m znaj, vd, e se nikdy nevytm a hraji v ivot na rovinu. Take tady jsem. I nadle bez pochybnosti o sprvn volb zkroku, i doktora a jeho kvalitch. Morlku zde te eit nechci, vechno m svj as a j chci mt nyn v hlav jen pozitivn mylenky, napsala.

Piznala, e zkrok na klinice mimo domc teritorium j ml zajistit o to vt soukrom, co vak nevylo. Nyn je v Itlii, kter je pro ni i dky partnerovi Pavlu Nedvdovi jako druh domov, a je o ni dobe postarno. Chyst se za n i dcera Laura a pak zpvaka odlet na dovolenou.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.