Vai nedvnou cestu Antarktidou sledovala zejmna na socilnch stch spousta lid. Jak dopadl v instagramov dotaz ohledn ppadn knihy? Bude?
M ji editor m prvn tulck knky Mezi svty. Lpe eeno, m moje denky z Antarktidy. Protoe je psn, nechm rozhodnut na nm. Minimln vm, e mi to cel vrt s trefnmi poznmkami, co dopsat, co dovysvtlit a co je zbyten. Pak uvidme.

Na jedn stran podstupujete velk extrmn dobrodrustv, kter jsou na hranici bezpe, na druh stran pete hodn citliv bsn. Je to podvdom hledn rovnovhy? Dokaj se nkdy i tyto vae texty irho zveejnn?
Urit ne. Jsem vniv tenka Skcela, Seiferta, Kainara, Hory, Krchovskho, Hrabte, beatnik, prokletch bsnk, Omara Chajjma a dalch. Netroufla bych si zamoit prostor svmi nedokonalmi veri. Ale fakt je, e nkter msta v prod a hlubok momenty k psan svdj, pokud na vs zrovna nepad lavina.

Zmnnou cestu jste si darovala k plkulatm narozeninm, nezvldla jste j ale dokonit. Kdy vezmeme v vahu vae ptilet antarktick cykly, vychz pt pokus o pechod Antarktidy k dalmu vznamnmu jubileu?
Rda bych se vrtila dv, pokud to pjde, ale letos se musm zas soustedit na prci. Cel losk rok jsem toti jen chodila do rdia a tahala gumy po horch, tedy trnovala na zimu. Letos budu hodn. Teda, alespo se o to pokusm. Doufm, e lezen po horch se do toho nepot, mm jet pr kopc, kam bych se rda podvala.

Na co jste myslela ve chvli, kdy vm dolo, e budete muset sv putovn pedasn ukonit?
Na to, e to je v iti! Promite mi ten vraz. Na lidi, co mi fandili, taky trochu na sponzory, na to, co ekne primka na ORL, smlouvala jsem sama se sebou, i kdy jsem vdla, e to moc nem cenu. Zabreela jsem si, trochu se vyspala a pak jsem se u vc v klidu rozhodla.

Napadlo vs pozvat si do nkterho z vaich poad svho antarktickho souputnka, zkuenho norskho polrnka Christiana Styvea? Stali se z vs ptel?
Proli jsme spolu stovky kilometr nejmrazivjm kontinentem svta, takov chvle se potaj u navdycky. Jestli by pijel, nevm, protoe jemu te polrn sezona teprve zan, je dost vyten.

Na obrazovkch esk televize se brzy objev vae nov talk show, jak bude?
Bude to vc talk ne show, tak jsme to s tmem chtli. Nemyslm si, e talkshow je hlavn tovrna na srandu a vlastn to tak ani neumm. Ti hosty ve Vborn show spoj jedno tma a nejsou to pokad jen znm osobnosti. Ale celebrity ve svch oborech to rozhodn jsou. A nudit se nebudete, pro to udlm vechno.

V rdiu tm kadodenn Host Lucie Vborn, v televizi pibudou dal osobnosti, kter budete zpovdat. Nehroz, e by vyschla studnice vaich zajmavch otzek?
Na to asi nedoku odpovdt. Jedin, co vm jist, je, e a m pestanou zajmat lidi, jejich pbhy, dovednosti, motivace, radosti a pdy, tak toho prost nechm a pjdu dlat nco jinho.

Po nvratu z Antarktidy jste naopak zpovdanm Hostem Lucie Vborn byla vy sama. Jak jste se ctila v opan roli?
Byla jsem trochu mimo. Ne z toho rozhovoru, sp z toho nvratu.

Kalend Promny Fantazie 24 (leden) Lucie Vborn – Vichni jsme jeden

Sotva se na vaich socilnch stch fotografie z Antarktidy staly minulost, jsou tam nov, a zase na snhu. Vypad to, e bez nj nemete bt. Pechod pout by vs nelkal?
Pemlela jsem o tom, ale m je na snhu dobe. Je to moje dtstv, jsem tam astn. Jednou jsem mla skvlou sezonu. Jet v kvtnu jsem byla na skialpech na Monte Rose a v z jsme odltali na osmitiscovku do Tibetu. Jen ti a pl msce bez snhu, parda! Reinhold Messner si dal poutn pechod v edesti, mm jet dost asu!

Ledov je i vae lednov vodn fotografie v legendrnm kalendi Nadace Archa Chantal Promny Fantazie 24, kter zobrazuje vs mezi tuky na Antarktid. Jej nzev zn Vichni jsme jeden. Dalo by se ct, e jde o soust va ivotn filozofie ?
Vlastn ano. Mm za sebou v roli prvodce dva krsn dokumentrn serily Magick hlubiny, kter jsme nkolik let vyrbli pro eskou televizi. Pracovali jsme s biology a vdci, tmi neviditelnmi, kte se u ns staraj o produ. Ukzali mi propojenost jednotlivch a ekosystm, jak se vzjemn ovlivuj a co vechno me znamenat zdnliv nepatrn vc, kter se v prod stane. Vichni jsme jeden. A na globalizovan planet to stoprocentn plat.

Vae fotografie mla na drab velkoformtovch zvtenin obraz z kalende velk spch. Draitel vyplhali jej cenu a na sto tisc korun. Kdysi jste zmnila, e se chystte drait sv originln aty. Mon u nastal ten sprvn as?
Nastal, ale mm te hodn povinnost k Vborn show na esk televizi, zodpovdnost k Radiournlu Potebuji si to minimln do przdnin nechat projt hlavou, aby to za to stlo. Ale clovho pjemce vtku u znm: dtsk lebna v Janskch lznch. Dlaj tam skvlou prci.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.