Je to skvl kolega a hrozn dobe se nm spolu pracuje. J jsem rd, e m nereruje, protoe jsem se vdycky bl, e bude mt takovou tu otcovskou autoritu a bude mi do toho kecat. To se natst nedje, ekl ke spoluprci s otcem Martin Donutil.

Miroslav Donutil ho pitom od kariry herce pvodn zrazoval. Syn se nedal a neposlechl otcovu radu ani v ppad vztah, kdy ho varoval ped herekami. Loni se oenil s kolegyn Srou Affaovou. Asi mm njak zastydl obdob vzdoru, poznamenal Martin Donutil ke sv reakci na otcovy rady.

Se svoj enou u ml pleitost setkat se na divadelnch prknech i ped kamerou, piem prv pi naten serilu se jim pr pracovalo moc dobe. Jsem rd, e mm hereku, protoe meme bt spolu doma i v prci, stoj si za svou volbou mlad herec.

Spokojenost ve vztahu vyjdila i Sra Affaov, kterou Jan Kraus neekan pizval k rozhovoru. Nem dn nedostatek, chvlila svho mue. Mon takov ty chlapsk, jako napklad uklzen, dodala.

Na dleitch vcech se vak vdy shodnou. Martin je stran chytr a zrove j mm pocit, e mm vdycky pravdu. Ale u jsem se nauila Martina respektovat v tom, e vtinou m tu pravdu opravdu on, prozradila hereka.

Manel ji roziluje pouze tm, e ji obas neposlouch. Dostanu od n njakou informaci a pak vbec nevm, o em mluv. Kdy mi k, e jsem j potvrdil, e dvaadvactho pojedeme nkam spolu, a j u jdu nkam jinam, protoe jsem slbil nco jinho, popsal Donutil.

S manelkou a otcem natoil seril Za domem v lese. V tom lese detektivek je to myslm originlnj tma, protoe je to duchaina. Lovme duchy, jsme takov et ghostbusters, k Donutil.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.