V polovin nora umonilo ministerstvo dopravy motoristm pes Portl dopravy nejen mnit vlastnka auta, ale tak podvat dost vydvn tetch znaek na nosi kol, zpis do registru, vyazen z evidence vozidel, ale i vydn novho osvden o registraci silninho vozidla a vydn znaek pro vvoz. V systmu najdete tak vpis vech svch historicky vlastnnch i provozovanch vozidel.

Ministerstvo za tmito zmnami vid adu pnos. Vechny znm daje o adateli a jeho vozidle se automaticky pedvypln. Podn dosti bude tak rychlej. Pi elektronickm podn bude uplatnna sleva na sprvnm poplatku ve vi 20 %. Dostanete od ns notifikaci, e si lze vyzvednout nov ORV nebo RZ, popisuje resort dopravy. Jak to ovem funguje v praxi?

Nen to pln jednoduch

V praxi jsme zkusili standardn situaci, prodvali jsme vlastn auto a chtli ho pevst co nejjednodueji. Doposud platilo, e se s kupujcm dohodnete, kdo komu ped plnou moc a kdo tedy pihls auto na registru vozidel. Vtinou se o to pro svj klid starali prodvajc. Stejn tak jsme to udlali i my. Vz jsme mu pedali, doklady jsme si nechali u sebe a ve zkusili vydit online.

Nejprve ns ekalo pihlen do Portlu dopravy. K tomu je poteba bu bankovn identita, datov schrnka, Mobiln kl eGovernmentu, eObanka nebo jmno a heslo. Nsledn se oteve nabdka veho, co si pes tento systm mete vydit.

Webov

Pro pevod auta je poteba kliknout na ikonku vozidel. Nsledn v dalm menu na Registr silninch vozidel. Pot se oteve menu, kde je v lev sti seznam souasn i dve vlastnnch aut. Je poteba kliknout na to, kter chcete pevst na novho majitele a nsledn v prav sti podat dost o pevod.

V t je nutn vyplnit jmno novho vlastnka a msto, kde chce pevod dokonit. Systm vygeneruje QR kd s instrukcemi, jak pevod dokonit. A tady se dostvme k tomu, co nejsp adu motorist pekvap.

Pokud jste postupovali jako my a tedy mte doklady u sebe, je nutn je dopravit ke kupujcmu. Pot, co vy zanete pevod v online systmu, mus jej kupujc dokonit. A k tomu bude muset jt na ad, kde odevzd stvajc doklady a dostane nov. Ano, kupujc se nvtv adu prost nevyhne. M ovem na vbr. Bu pevod dokon sten online, v Portlu dopravy tedy potvrd, i zmn msto, kde jej chce absolvovat a kam si jej ednci pozvou, nebo se na ad vyd osobn a ve dokon postaru. V obou ppadech bude msto 800 K platit jen nco mlo pes 600 K.

Webov

Je to k nemu?

Tko ct. Ministerstvo dopravy vid za touto novinkou ulehen ivota motorist. Online pevod fakticky nahrazuje plnou moc (na potovnm Czechpointu za 50 korun), to jist ulehen je. Ale jako celek? Pro jednu ze stran to ulehen je, nemus na ad. Druh strana ovem ano. Pipomn to pvodn systm, kdy jste se objednali na ad na konkrtn as, nestrvili jste tam dle ne deset minut a bylo vyzeno.

Ministerstvo dopravy slibuje, e do pr let pjde opravdu o komplet online pevod, kdy ady doklady a ppadn nov registran znaky odelou potou nebo teba do njakho vdejnho msta. K tomu m cel systm jet daleko. V tuto chvli to vc, ne cokoliv jinho, pipomn sloitj online objednvn na ad.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.