Byla to vprava, kter zmnila ivot v esku. A pitom nelo o dn vlen taen. V roce 1551 se nslednk eskho trnu Maxmilin z rodu Habsburk vypravil pro svou panlskou nevstu. Do italskho Janova jej doprovodila poetn skupiny lechtic.

V Itlii synov nejvenjch rod s modrou krv narazili na pvabnou renesann kulturu: od svtlch, tulnch vil a letohrdk, pes kvetouc literaturu a po zajmavou gastronomii. Kdy se v roce 1552 vrtili dom, zaaly se dt vci. Studen a netuln hradn palce pestavovali na zmky, zvali si italsk umlce od architekt a po male.

Mobilvetta K-Yacht Tekno Line 86 v slech

 • dlka ka vka (cm): 751 235 298
 • vka interiru (cm): 208
 • motorizace: 2.2 I MJet
 • typ podvozku: Fiat Ducato
 • pohotovostn hmotnost (kg): 3160
 • dolonost (kg). 1240
 • max. hmotnost (kg): 4400
 • topen / ohev vody: Alde teplovodn vytpn
 • kola: R16
 • zadn postel (cm): 199נ83 203 84
 • pedn postel (cm): 145 190 (stahovac)
 • chladnika (l): 145
 • ndr na vodu (bojler) (l): 145 (20)
 • ndr na odpadn vodu (l): 135
 • Palivov ndr (l): 90
 • Cena testovanho modelu: 3 093 711 K (2 556 786 K bez DPH)

A nsledky stetnut lechtickch ratolest s italskm stylem ivota najdeme v tuzemsku dodnes. Vilm z Romberka nevhal pestavt esk Krumlov tak, e to msto katapultovalo a na seznam UNESCO, Zachari z Hradce udlal ze sv sdeln Tele renesann skvost, stejn tak otisky italskho designu najdete i v Litomyli, odkud sv panstv spravoval f cel vpravy Vratislav II. z Perntejna.

Italov, kterm se v rannovovkch echch kalo Vlai, umn designu nezapomnli. Vldli automobilovmu designu. Schopnost vytvet krsn a funkn vci pedvd i na obytnch automobilech. Dkazem me bt integrovan vz K-Yacht Tekno Line 86 od znaky Mobilvetta.

Vytpn podlaha

Pod sendviovou karoseri, kde nen ani stopa po dev, se skrv podvozek Fiat. Srdcem vozu je dieselov tyvlec 2.2 I MJet, ktermu pomh plnit emisn limity vstikovn kyseliny moov do horkch vfukovch plyn, tedy systm AdBlue. Fiat digitln kokpit znm z posledn generace dodvek Ducato ek i na pracoviti idie. Ale zbytek obytku u je zcela v reii tvrc z Mobilvetty, kte pouili trik s dvojitou podlahou. Ve zkratce toto konstrukn een pin nkolik benefit. Jednak dvojit vytpn podlaha dobe izoluje interir od chladu, poskytuje dal lon prostory a navc je to msto, kde jsou uloeny ndre na istou i pinavou vodu a tak nehroz jejich zamrznut v zimnm provozu.

Pokud jste aktivn sportovci, nebo cestujete se psem, ocente nejen rozmrnou gar, kam se vejdou bez problm kola i skldac kajak, ale skrv od vrobce pipravenou ppojku pro vnj sprchu. Take dn zanen psku do obytn sti auta pi nvratu z ple nehroz.

Vprava do Itlie

Cesta pro nevstu budoucho vladae Maximilina byla z dnenho pohledu mezinrodn podnik. esk st vpravy, kter se pipojila k rakouskm astnkm, tala nakonec asi 200 lid. Pes Alpy se vydalo 53 eskch pn a ryt, rznho vku i vyznn. Cesta do Janova vedla pes msta Linec, Salcburk, Innsbruck, Brixen, Bolzano, Trident, Mantovu a Miln.

Zatmco Maxmilin pokraoval lod do panlska, et lechtici se ubytovali ve mst Voghera, vzdlenm asi 100 kilometr od Janova, i v Pavii a navzali styky s mstn lechtou a duchovenstvem. Podrobn toto tma zachycuje kniha renomovanho historika Jaroslava Pnka Vprava esk lechty do Itlie v letech 15511552.

Lod jako vzor

Jak u nzev modelu napovd, inspirac jsou lod a jejich tvaroslov. Msto ostrch hran se tady pracuje s oblouky a do kontrastu se stav tmav plochy nbytku s nmonickou blou barvou. Pokud cestovatel vstoup na palubu hlavnm vchodem, najde tradin rozdlen prostoru. Pmo proti vchodovm dvem se nachz kuchyka. Pracovn desku s umyvadlem tvo odoln akryltov deska modelovan do barvy blho umlho kamene, do kter u testovanho modelu osadili tplotnkov kombinovan vai. Ten tvo dva plynov hoky a jedna indukn plotnka, kter urychluje ppravu jdla, kdy je vz pipojen k elektrick sti.

Vpravo do vchodovch dve je hlavn obytn prostor. Jestli te nco let, tak je to sezen proti sob na dvou gauch se stolem uprosted, kter dopluj oton kapitnsk sedaky idie a spolujezdce.

Testovan model K-Yacht Tekno Line 86 jako sprvn italsk kavalr nabz oslniv sezen vyveden v bl ki, kapitnsk kesla vele navc zdob symbol znaky v podob psmene V, kter kontrastuje s tmavm devnm dekorem sknk. Vizuln je to krsn, ale udret sezen v bnm provozu v takto bloskvoucm stavu bude pro cestovatele pedstavovat oek. Pokud by ml nkdo z bl ke strach, vrobce nabz i tmav alounn pod oznaenm Prestige braun.

Nad posezen konstrukti umstili stahovac dvoulko, kter nabz rozmry 145 na 190 centimetr. Uivatelsky pvtiv je, e pi sputn postel klesne jen v sti idie a spolujezdce, tedy nemuste mt strach, e i pi rozloen lka si pohodln nesednete k veei nebo rann kv, zatmco potomci jet nebudou chtt vstvat.

Kouzlo LED

Stedn sti Italov osadili oddlenou koupelnou na lev stran za idiem, a sprchovm koutem vpravo. Opt se tady pracuje s odkazy na lod: pouit lamino s antibakteriln pravou je v barv teakovho deva oblbenho u stavitel plachetnch lod pro svou tvrdost a odolnost.

Umyvadlo samo o sob je poveden designov kousek. Ve spre je krom tradin sprchy instalovna deov sprchov hlavice u stropu. Jako by poslednch letech vypukly mezi staviteli obytk zvody v tom, kdo vytvo luxusnj hygienick zzem na palub a Mobilvetta se v tomto nevyhlenm kln tla na piku.

Lonici lze od zbytku interiru oddlit posuvnmi dvemi praktick pomcka pro zvldn ponorkov nemoci posdky. V modelu 86 jsou dv oddlen lka, kter je mon spojit v jedno ob letit, v devadestce Italov ve stejn dlce auta vsadili na manelskou Queen Bed postel.

Designi od Mobilvetty si vyhrli s palubnm osvtlenm. LED psky rozehrvaj svou decentn show v koupeln, v sanitrnm bloku i v lonici tak, e se ctte jako v butikovm horskm hotelu. Jejich pouit pidv designu vozu dal plusov body.

Vz m na dlku sedm a pl metru. S takovou porc vbavy se konstrukti nemohli vejt do hmotnostnho limitu 3,5 tuny. Automobil m maximln hmotnost 4,4 tuny a dolonost skvlch 1240 kilogram. I kdyby si vichni na palub vzali na cesty elektrokolo, tak K-Yacht Tekno Line 86 m jet dost velkou rezervu na pevoz dalch vc.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.