Nvidia je hegemonem trhu s hardwarem pro vvoj a provozovn model uml inteligence. Ukazuj to jej hospodsk vsledky i aktuln ohodnocen na burze. A protoe to vypad, e AI horeka hned tak neopadne, chtj jej konkurenti prosadit i jinou platformu.

Nejde tu vak o samotn hardware, ale softwarov kd, kter tm znemouje vytvoit konkurenn prosted. Podle agentury Reuters se na softwarovou platformu CUDA pi vytven aplikac uml inteligence a dalch aplikac spolhaj vce ne 4 miliony vvoj po celm svt. Prv ona je zce svzna s hardwarovmi produkty firmy a vlastn tak vvoje u tto platformy udruje. Jej sla tkv v neustle se rozrstajcm a vyvjejcm se ekosystmu, do nho pispv ji patnct let spolenosti Nvidia, ale tak komunita vvoj.

Firma Intel u ovem njakou dobu pracuje na konkurenn platform OneAPI a k jejmu dalmu rozvoji a prosazen se nyn pihlsili firmy jako Qualcomm a Google. Pidali se tak k roziujc se skupin finannk a spolenost, kter se sna naruit dominantn postaven spolenosti Nvidia v oblasti uml inteligence.

Ve skutenosti ukazujeme vvojm, jak pejt z platformy Nvidia, ekl pro agenturu Reuters Vinesh Sukumar, vedouc oddlen AI a strojovho uen spolenosti Qualcomm. Clem firem sdruench v UXL Foundation je vytvoit sadu softwaru a nstroj, kter budou schopny vyuvat vce typ AI akcelertor.

Jde konkrtn o to, v kontextu aplikanho rmce pro strojov uen, jak vytvoit oteven ekosystm a podpoit produktivitu a vbr hardwaru, ekl v rozhovoru pro agenturu Reuters editel a hlavn technolog spolenosti Google pro vysoce vkonn vpoty Bill Magro.

Podle vvoj projektu UXL Foundation je teba vybudovat pevn zklad, kter bude zahrnovat zapojen vce spolenost a kter bude mon nasadit i na libovolnm ipu nebo hardwaru. Plny potaj s tm, e do konce roku budou dopracovny technick detaily zaloen na jasn specifikaci.

Podle agentury se krom prvnch zapojench spolenost se organizace bude uchzet o pze spolenost zabvajcch se cloudovmi slubami, jako jsou Amazon.com a Azure spolenosti Microsoft, a zapojit tak chtj dal vrobc ip. V delm horizontu pedpokldaj, e by OneAPI mohla vyuvat i hardware Nvidie.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.