Jestlie nelze problm vyeit jinak, zmnou nastaven, obnovenm zchrannho bodu operanho systmu i radou od odbornka, ppadn kamarda, a po hardwarov strnce se zd ve bt v podku, dost mon za problmy me njak chybn chovn Windows. Zatmco dv bylo nutn v ppad reinstalace operan systm komplet peinstalovat, ppadn obnovit do tovrnho nastaven a byl to proces, kter trval destky minut a v ppad ist instalace dal destky minut zabrala instalace dv pouvanch program a donastaven veho potebnho, nedvno jsme se dokali novho pomocnka.

Nov zpsob reinstalace je nejen mnohem jednodu a nevyaduje instalan mdium Windows ani ho nen teba pedem stahovat z internetu a u vbec ne vytvet. Dokonce nen nutn ani prochzet nktermi sloitmi kroky, ve kterch se ada uivatel nevyzn. Posta vdt, odkud se spout.

Jak opravit sousti a systmov soubory

Novinka je ptomna ve Windows 11 s nainstalovanou aktualizac Moment 5. Ta byla vydna zatkem bezna tohoto roku. Po instalaci updatu (bu ho u mte, nebo pokte, a na vs pijde ada, ppadn si instalaci vynutte ve Windows Update) se v Nastaven objev nov funkce tak trochu ukryt. Pepnte se na kartu Systm a na prav stran kliknte na poloku Obnoven.

Nov zde najdete poloku Opravit problmy se slubou Windows Update. A se nzev me zdt lehce zavdjc, respektive me znamenat dvoj, ve skutenosti slou k peinstalaci PC s Windows 11 prostednictvm sluby Windows Update. Pitom jak je uvedeno, k peinstalaci dojde, ale aplikace a soubory ptomn v potai zstanou nedotknut. Respektive zachovny.

Automatick zskn nejnovj verze OS

Bhem procesu se Windows 11 peinstaluje aktuln nejnovj dostupnou verz. V principu jde o podobn postup, jak se vyuv ppad, kdybyste zvolili, e chcete provst instalaci prostednictvm cloudu. Mimochodem, tato funkce byla ji njakou dobu soust Windows 11, ale teprve aktualizace Moment 5 ji zviditelnila a umonila pouvat. Vhodou je, e v ad ppad tato reinstalace zabere a nen nutn tak podstupovat zcela istou instalaci systmu. Co nejednomu uivateli jist vytrhne trn z paty.

Navc nemuste procesu instalace vbec rozumt. Jedin, co je zapoteb udlat, je kliknout na tlatko Peinstalovat hned. Zobraz se dialogov okno s dodatenmi informacemi o procesu a zakrtvacm tlatkem (o nm vce pozdji). Po potvrzen dojde k pepnut do funkce Windows Update, kde se zobraz a zane se stahovnm veho potebnho z internetu. Balek je pomrn velk, take v zvislosti na rychlosti pipojen k internetu me stahovn trvat minuty a destky minut (me jt o vc ne 30 minut).

Dobrou zprvou je, e jakmile stahovn zane, mete pota normln dle pouvat, jako by se nic nedlo. Stav mete kdykoli sami zkontrolovat v sti Windows Update. Pokud byste ped tm v dialogovm okn zatrhli volbu Automaticky restartovat mj pota 15 minut po instalaci, tak po kompletnm staen instalanho balku a 15 minut od skonen jeho nsledn instalace dojde k automatickmu restartu PC. Jestlie jste tak neuinili, budete po dokonen startu reinstalace k restartu vyzvni. Nutno podotknout, e reinstalaci po zapoet (stisknut zmnnho tlatka) nelze zastavit. Samotn restart, pokud jste nepotvrdili viz pedchoz, vak odloit lze, co se me hodit v ppadech, kdy mte rozdlanou prci i se to jinak nehod.

Nsleduje opravdov instalace

Staenm, instalac balku a restartu PC to vak nekon. Teprve po restartu toti dojde k vmn, respektive reinstalaci stvajcho operanho systmu Windows 11. Take i to bude chvilku trvat, na co se pipravte. Opt to zabere nkolik destek minut a teba a hodinu v zvislosti na vkonu PC.

Jakmile dojde k jeho dokonen, bude ve pipraveno. Objev se nejen opt funkn systm, ale ve bude na svm mst, a navc jako bonus zskte zaruen nejnovj verzi Windows verze 11.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.