Video vm uke, jak vypadalo pistn bhem loskho ronku, kdy zvodnci bojovali doslova o metry od sttn hranice. Po celodennm letu nap republikou nakonec o vtzstv rozhodlo pouhch 158 metr.

V nedli 28. ledna v osm rno startuje na ploe pro vzlet a pistn sportovnch ltajcch zazen LKKEJZ (lidov eeno letit Kejlice) tinct horkovzdunch balon. Akce je tvrtm ronkem zvodu o pohr Jaroslava Haka. Z plochy je to k Hakov Lipnici opravdu nedaleko a astn let popeje zvodnkm i pravnuk slavnho spisovatele, dnes provozovatel restaurace na Lipnici Martin Haek.

Pravidla zvodu jsou jednoduch: vyhrv balon, kter pistane co nejdle od msta startu, piem dn jeho st (ko ani balonov obal) nesm pekroit sttn hranici esk republiky. Dodruj se veker podmnky letu VFR, tedy letu za vidu a pistt se tak mus ped zpadem slunce. Pro leton ronk plat pistn do 16:45. Bhem letu nesm nikdo udlat mezipistn. Vertikln hranic je hladina 9 500 stop. Bezprostedn po pistn je teba nahlsit pesnou polohu koe. Vechny balony jsou vybaveny rdiem pro komunikaci a v ppad letu nad 5 000 stop musej mt i odpovda sekundrnho radaru.

Na vsledkov listin loskho zvodu si lze udlat obrzek o tom, jak asy a vzdlenosti zvodnci mohou doshnout. Ve samozejm zle na aktuln meteorologick situaci. Strategii letu je poteba dobe naplnovat s pihldnutm prv na vzdlenost vzdunou arou do msta startu.

Vsledkov listina 3. ronku Pohru Jaroslava Haka, 5. nora 2023
posdka uletn vzdlenost doba letu objem balonu
1. Petr Klika / Ladislav Kouba 86,087 km 4:43 4 200 m3
2. Milo Kov/ Ale Vaek 85,929 km 4:45 4 500 m3
3. Petr Kubek / Tom Hora 85,468 km 4:31 3 400 m3
4. Tom Pirner / Petr Kvtensk 69,888 km 3:40 4 500 m3
5. Vladimr Lacina / Pavel tol 68,510 km 3:35 3 400 m3
6. Pavel Dillinger / tpnka Dillingerov 47,382 km 3:07 2 600 m3
Pavel Kostrhun / Jindra Lanari 85,581 km, diskvalifikace (pistn mimo soutn oblast) 4:25 4 500 m3
Pavel Mnsk (slo let) 86,190 km, diskvalifikace (pistn mimo soutn oblast) 4:15 3 000 m3

Letos bude na startu povtrnostn situace opravdu zajmav. U zem bude foukat slab jihovchodn vtr, kter se stoupajc vkou bude nabrat slu. Ovem jeho smr se zmn na severozpadn a severovchodn, k organiztor zvodu a pilot Milo Kov.

Zima je idelnm obdobm pro dlkov lety balonem, protoe tm nevznik termick proudn, kter je pro balony nebezpen. Let balon lze sledovat teba na Flightradar nebo ADSBexchange.

Drte nm palce, ztra strvme v balonovm koi tm devt hodin, uzavr Milo Kov.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.