Na kont m u minimln jedenct zez (doslova). Prozatm se nev, zda jde o samostatnho Robina Hooda, cel gang, nebo nezvisle na sob psobc jednotlivce, kte se navzjem inspiruj. Na nonm videu z vnon akce je vidt, e m fleximan komplice.

Vdy jde o rychlou akci, po kter zstane pokcen sloup, magazn Quattroruote si ovem vm, e kabel, kter storem vede, nechvaj pachatel neporuenou.

Podle Quattroruote zatoil mu s flexou poprv v noci z 18. na 19. kvtna 2023 na teprve dva msce star radar. Nsledovaly dal akce, nkter radary pokodil opakovan. est a sedm radar pod jeho hlovou bruskou padly o vnon noci. Vechny toky se odehrly na severovchod Itlie v regionu Bentsko.

Po Novm roce se ovem fleximan pesunul severnji. Devt ez 9. ledna byl avnat, v obci Colle Santa Lucia v prsmyku Giau (na cest do slavn Cortiny dAmpezzo) pokcel proslulou dlouhodob nejziskovj rychlostn kameru v Itlii, kter ron vynela na pokutch pl milionu eur (12 milion korun). Sprva hovo o politovnhodnm a neuctivm inu vi cel komunit, oznamuje, e co nejrychleji obnov kontroln zazen a zv instalaci monitorovacho systmu samotnho zazen, uvd Quattroruote.

V noci ze soboty 23. na 24. prosince pak ady zaznamenaly opt tok hlovou bruskou na rychlostn kameru, ovem na opanm konci severu Itlie, v piemontskm Asti. Kamera na silninm okruhu instalovan v srpnu loskho roku vydlala na pokutch 900 tisc eur (22 milion korun) za pt msc, take vtnost pekonv tu v Giau. kodu vyslily ady na 50 tisc eur (1,25 milionu korun), obnova radaru potrv piblin msc a bude chrnna m.

Podle vyjdn prvnka pro Quattroruote hroz fleximanm za pokozen veejnho majetku est msc a ti roky vzen. Advokt ovem upozoruje na jin mon vklad, podle kterho je ponien radaru pouze sprvnm deliktem podle silninho zkona, kter se trest pokutou od 42 do 173 eur.

Italsk magazn pipomn vn dohady mezi odprci a zastnci zazen mcch rychlost v provozu, kter se odehrvaj snad na celm svt: Na jedn stran mstn ady, kter trvaj na tom, aby nm pipomnly, e radary jsou instalovny pouze za elem boje proti pekraovn rychlosti, nebezpenmu pestupku, a nikdy proto, aby vydlaly penze. Na druh stran jsou nkte motorist, kte napadaj mon zneuit ze strany obc: rychlostn limity jsou pli nzk ve srovnn s charakteristikou trasy a provozu, nedostaten znaen, nedostatek transparentnosti ve smlouvch, nedodrovn ustanoven pravidel provozu a destek ministerskch obnk.

Quattroruote pipomn jet dal toky na zazen lovc pli rychl idie. V Bentsku byla loni odplena rychlostn kamera schopn udlit pokutu a 24 tiscm motorist za msc. Ve Veron pokodil kameru ocelovmi kulikami vystelenmi prakem penzista. V roce 2023 ve Florencii na detektor rychlosti kdosi stlel, zatmco v Cosenze bylo zazen znieno baseballovou plkou.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.