Vdeck asopis Science pinesl minul tden studii, je naruuje dlouhodob zus o neopakovatelnosti vzoru, kter nm na bkch prst vykresluj papilrn linie.

Tm americk univerzity vycviil nstroj uml inteligence, aby prozkoumal 60 000 otisk prst a zjistil, kter z nich pat stejnmu lovku. Vzkumnci tvrd, e technologie dokzala s vysokou pesnost urit, zda otisky z rznch prst pochzej od jednoho lovka.

Podle BBC si vak nejsou ani sami vzkumnci jisti, podle eho systm shodu nachz. Nevme jist, jak to uml inteligence dl, piznal podle serveru profesor Hod Lipson, robotik z Kolumbijsk univerzity, kter na studii dohlel.

Jak vdci pipomnaj, otisky prst jsou nedlnou soust biometrick digitln autentizace a tak se vyuvaj ve forenznch vdch. Podle nich jsou vak zaloeny na neprokzanm pedpokladu, e dn dva otisky prst, dokonce ani z rznch prst te osoby, nejsou stejn.

To je in nepouitelnmi ve scnch, kdy pedloen otisky prst pochzej z jinch prst, ne kter jsou zaznamenny. V rozporu s tmto pevldajcm pedpokladem prokazujeme s vce ne 99,99% spolehlivost, e otisky prst z rznch prst te osoby maj velmi silnou podobnost, pou vdci ve studii.

Systm strojovho uen se spe ne na tradin markery, kter se pouvaj pi porovnvn otisk prst, zamil na orientaci vzor ve stedu prstu.

Je zejm, e se nepouvaj tradin markanty, kter kriminalist pouvaj ji destky let, ekl profesor Lipson pro BBC. Zd se, e vyuv nco jako zakiven a hel zvit ve stedu.

Systm nejdve zkoumal jeden pr prst a doshl spnosti pes 75 procent. Zkoumnm vce pr se pak pesnost postupn zvila a k ve uvedenmu procentu.

Vsledek by mohl pinst zajmav zmny nejen do forenznch vd. Pokud by bylo mon spojit vce prst s jednou osobou, mohl by teba mobiln telefon odemknout uivatel i jinmi prsty, ne jak maj zadan v systmu. A naopak bylo by mon spojit vce mst inu s jednou osobou, kter na nich zanechala otisky rznch prst, kter nemusej bt v databzi.

Nae experimenty naznauj, e v nkterch situacch me tento vztah zvit efektivitu forenznho vyetovn tm o dva dy, uzavraj vdci pracujc na studii.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.