Prvn nvrh letounu, kter by dokzal ltat nadzvukovou rychlost, avak inky sonickho tesku, kter by tmto letem vyvolval by byly akceptovateln nejen irokou veejnost, ale i Americkm federlnm adem pro letectv (FAA), se datuje do roku 2016. O dva roky pozdji zaal tm Skunk Works americk spolenosti Lockheed Martin X-59 se stavbou demonstrtoru.

V dubnu 2022 v dlnch finiovala stavba stoje, kter by ml ltat do nadmosk vky 55 000 stop (16,76 km), dosahovat rychlosti 1,4 Mach a jeho sonick tesk by neml peshnout hranici 75 PLdB (perceived decibel level).

Prv tuto posledn hodnotu pirovnvaj odbornci z NASA k hluku, jak vyvol kupkladu zabouchnut dve u auta. Ble se letounu X-59 vnujeme ve fotogalerii.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohldnte si pohodln vechny fotografie

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.