United Launch Alliance (ULA) v pondl poprv vyslala do vesmru raketu Vulcan. Jej nklad, soukrom financovan lunrn pistvac modul, kvli technickm problmm svou misi nedokonil, start rakety na Florid ale byl spn. Jde o prvn krok k zskn podlu na trhu, ktermu nyn dominuje SpaceX se znovupouitelnou raketou Falcon 9.

Tento start postavil ULA do pozice ldra, kter me zpochybnit faktick monopol spolenosti SpaceX, co se nosnch raket te, uvedl analytik Caleb Henry ze spolenosti Quilty Analytics. Pokud ULA proke, e Vulkan zvldne rychle navit frekvenci start, nabdne trhu dal zpsob, jak se dostat do vesmru, uvedl odbornk.

Poptvka po nosnch raketch prudce vzrostla. Zjem maj stty i soukrom firmy jako je Amazon. Monosti Zpadu nicmn byly omezen – Evropu poznamenaly odklady ve vvoji raket a rusk raketov program zpadn zem izolovaly v souvislosti s invaz Moskvy na Ukrajinu.

Vt americk rakety, jako jsou Starship od SpaceX nebo New Glenn od spolenosti Blue Origin, obn drhy doshnou nejdve za nkolik msc a let.

Vyvinout novou vysokokapacitn raketu trv dlouho, take jejich nedostatek tu bude jet zhruba deset let, ekl ped pondlnm startem rakety Vulcan z floridskho kosmodromu f ULA Tory Bruno.

spn start Vulcanu ULA umouje zat plnit slbench zhruba 70 mis za miliardy dolar. Jedn se zhruba pl na pl o komern a vldn mise, piem vtinu komernch start si objednal Amazon se svm druicovm projektem Kuiper, kter m poskytovat pipojen k internetu po celm svt.

Cena za start rakety Vulcan zan na zhruba 110 milionech dolar (2,5 miliardy korun). To je o polovinu mn, ne kolik stl jej pedchdce Atlas V. A dra, nosi od zaloen ULA v roce 2006 skupin zajistil jej dominantn postaven pro mise tkajc se nrodn bezpenosti. Znovupouiteln rakety Falcon 9 stoj 62 milion dolar (1,4 miliardy korun) za start, pro mise Pentagonu nkdy i vc.

Zajitn vtiny mis pro Pentagon

ULA a SpaceX prv o mise souvisejc s nrodn bezpenost bojuj. Pentagon v roce 2020 vybral ULA, aby do roku 2027 zajiovala 60 procent vech jeho mis. Zbytek do kosmu vyle SpaceX. V ptm zen si americk ministerstvo obrany plnuje vybrat ti spolenosti, co obma zmnnm firmm jet zv konkurenci.

Vulcan me pout a est raketovch motor na tuh pohonn ltky, se ktermi na nzkou obnou drhu vynese a 27.000 kilogram nkladu. Falcon 9 a raketa Falcon Heavy, kter se skld ze t nosi Falcon 9, vynesou a 63.500 kilogram na nzkou obnou drhu.

United Launch Alliance u sv rakety Atlas V pouvala motory RD-180 rusk vroby, co ale po rusk invazi na ukrajinsk Krymsk poloostrov v roce 2014 pedstavovalo bezpenostn problm. Vvoj Vulcanu podntil i nstup levnjch nosi od SpaceX.

Nosi Atlas V, kter do kosmu vynesl teba robotick voztko Perseverance k przkumu Marsu, ale i bezpoet americkch, evropskch i soukromch mis, m ped sebou jet 17 naplnovanch mis. ULA si jeho motory rusk vroby objednala jet ped norem 2022, kdy se americko-rusk vztahy zhroutily kvli ruskmu vpdu na Ukrajinu.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.