Dodavatel podle agentury el problmm v dsledku toho, e elektromotory maj mnohem mn soustek ne spalovac motory. V esk republice a na Slovensku jsou roztroueny stovky firem vyrbjcch pro automobilky. Tyto firmy se te sna udret zakzky a pracovn msta, pe Bloomberg.

Agentura tak poukazuje na riziko, e esk republika a Slovensko zaostanou v zskvn investor pro vstavbu tovren na vrobu bateri pro elektromobily. Upozoruje, e v Maarsku a Polsku u ada takovch tovren stoj nebo je ve vstavb. Bval slovensk ministr hospodstv Vazil Hudk, kter je nyn mstopedsedou bratislavskho institutu GLOBSEC, varoval, e automobilky by mohly novou vrobu umisovat do blzkosti dodavatel bateri.

Automobilky po celm svt nyn do pechodu k elektromobilm vrazn investuj. Nmeck koncern Volkswagen hodl na Slovensku po roce 2025 zahjit vrobu sportovn-uitkovch voz (SUV) s elektrickm pohonem, zatmco vdsk automobilka Volvo Cars buduje nedaleko Koic tovrnu na vrobu elektromobil, kter by mla zahjit provoz v roce 2026.

Volkswagen loni ve sv bratislavsk tovrn spustil vrobu nejnovjch verz model VW Passat a koda Superb, je vak mon, e to budou posledn modely se spalovacmi motory vyrbn v tomto zvod. Problmem je, co se stane s rozshlou st dodavatel, kte tvo pte prmyslu a udruj ekonomiku v chodu, pe Bloomberg v souvislosti s pechodem vroby z automobil se spalovacmi motory na elektromobily na Slovensku.

Podle studie institutu GLOBSEC by mohlo na Slovensku v rmci pechodu k elektromobilm zaniknout a 85 000 pracovnch mst. Pokud tuto transformaci nezvldneme, budeme mt problm se zamstnanost, uvedl f slovenskho svazu automobilovho prmyslu Alexander Matuek. Vrobci automobil a dodavatel automobilovch soustek na Slovensku zamstnvaj celkov kolem 260 000 lid. V esk republice je poet pracovnk v tomto odvtv tm dvojnsobn, pe Bloomberg.

Obavy ohledn budoucnosti m te napklad slovensk msto Doln Kubn, kter v uplynulch letech tilo prv z rozvoje automobilovho prmyslu na Slovensku. Z rozhovor s dodavateli vm, e jsou pipraveni se pizpsobit, ale jsou zvisl na tom, jak transformaci zvldnou jejich zkaznci, uvedl starosta Jn Prlepok. Povaujeme to za vnou hrozbu, dodal.

Ve mst psob napklad rakousk spolenost Miba, kter dodv automobilkm soustky pro spalovac motory a pevodovky. Podle fa tamnho zvodu spolenosti Miba Vladimra Tomana ale nen jist, zda si podnik bude moci zachovat vech svch 750 zamstnanc. Situace na trhu se dramaticky mn, prohlsil.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.