Podle astronoma Petra Horlka z Fyziklnho stavu v Opav nebyly tentokrt pro vznik polrn ze viditeln z eska phodn vlastnosti slunenho vtru. A to pes to, e Zemi zashla pomrn siln geomagnetick boue spojen se slunen erupc. O tom, e by mohla bt ance polrn zi pozorovat i z eska, informoval v nedli na Facebooku i Astronomick stav Akademie vd R.

Zemi skuten zashla siln geomagnetick boue spojen se slunen erupc, ke kter dolo v sobotu ve 02:33 SE. Plazma k na planet dorazilo dokonce mnohem rychleji, ne se pedpokldalo, u v nedli v 15:37 SE. Polrn ze ovem nakonec od ns tm vidt nebyla, zachytily ji jen nkter webov kamery na Slovensku Svit, Stana, Modra. V esku bylo okolo 20:05 SE poas nepzniv, uvedl astronom.

Oblak ze siln sobotn erupce podle nj dorazil k Zemi s velkou rychlost, a tedy i s pedstihem oproti pedpovdi. Druice vyhodnocujc slunen vtr ped jeho pletem k Zemi hlsily v 15:37 hodnoty tak siln, a se sprvnou polaritou magnetickho pole, e kdyby v t dob u byla tma, vidli bychom zi i oima na Mscem osvtlen obloze, uvedl Horlek. Bohuel se vak u o hodinu pozdji polarita slunenho vtru obrtila, dodal.

Slabou zi, kterou webov kamery a nkte fotografov zaznamenali krtce okolo 20:05, zpsobilo podle Horlka pozvoln vybjen zemsk atmosfry po prvotnm deru plazmatu. Protoe dl u vlastnosti slunenho vtru nebyly phodn pro vznik polrn ze, akoliv samotn vtr ml vysokou rychlost, nic dalho u bt vidt nemohlo, uzavel.

Polrn ze pat mezi nejkrsnj prodn kazy na obloze a celkem bn jsou v polrnch oblastech, kde jsou viditeln po cel obloze. Pokud jsou k vidn v nich zempisnch kch, mohou si je nezkuen pozorovatel podle odbornk splst se z mst. V R bylo zejm naposledy mon pozorovat polrn zi loni v listopadu.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.