Pod je to ale mn ne v roce 2020, kdy byla prmrn cena za povinn ruen 4 500 korun ron. Mrn pokles zaznamenaly ceny ped dvma lety, nyn ale prmrn stka opt stoup a cena vzroste i letos. Na zven ceny m krom inflace vliv tak vt zjem idi o dal pipojitn, napklad pro rozen asistenn sluby, pojitn stetu se zv nebo proti ppadm vandalismu.

Nrst cen povinnho ruen je pozvoln, zpravidla se meziron jedn o zdraen kolem stovek korun. Vsledn cena ale u konkrtnho vozidla zvis na jeho typu, st, vku a jzdn historii idie a tak na tom, zda bydl na vesnici, kde je men provoz a pojitn je tak pro nj levnj ne pro ty, kte bydl v hust obydlench oblastech, vysvtluje Tereza Prochzkov, produktov manaerka internetovho srovnvae pojitn Klik.cz.

Povinn ruen pro elektrokolobky

Od bezna tak vstupuj v platnost nkter novinky tkajc se povinnho ruen. Poslanci je toti ped koncem loskho roku nestihli schvlit. Pokud legislativnm procesem projdou, pak potaj s pojitnm dalch kategori vozidel. Nvrh zkona stanovuje, e povinn ruen musej mt sjednan i vozidla, kter jsou rychlej ne 25 km/h, ppadn ne 14 km/h a zrove v pes 25 kg.

Typov se jedn o elektrick kolobky, segwaye, zahradn traktrky, golfov vozky i snn sktry. Zajmavost je, e v esk legislativ zatm neplat povinnost pojitn elektrokol, zatmco v Nmecku tato povinnost plat. Doporuuji tedy podvat se, u jak kategorie vozidel je nutn pojistku mt, pokud chci vyrazit napklad sportovat do okolnch stt, vysvtluje Zdenk Novk, jednatel srovnvae pojitn Porovnej24.cz.

Pokuty pjdou za dritelem vozu

S novelou zkona by pak mly pijt i dal zmny, zvyuje se napklad zkonn limit pojistnho plnn ze 35 milion na 50 milion. Pojiovny klienty nemus o tomto kroku vdy informovat, u stvajcch smluv bude limit naven automaticky. Zmna nastv tak v ppad pokut za nepojitn vozidlo. Ty nov pjdou za dritelem vozidla msto jeho vlastnka.

Nejdv od zatku z 2024 tak nebude nutnou soust dokument k pojitn auta zelen karta a nebude ani vyadovna pi silnin kontrole. Informace o pojitn budou k dispozici online, v databzi esk kancele pojistitel, a to od doby platnosti pojistn smlouvy. K tomu budeme muset zajistit okamit penosy dat mezi nmi, pojiovnou a eskou kancel pojistitel. Pojitn bude nutn ihned zaplatit, jinak nebude platn. Pro okamitou platnost bude proto nejvhodnj platba kartou online, uzavr Novk z Porovnej24.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.