Ministerstvo tak reaguje na zpochybovn innosti stanic technick kontroly (STK) a stanic men emis (SME). Po vyhodnocen kontroly ad zpracuje nvrh opaten ke snen ppadnho protikorupnho jednn.

Chceme identifikovat rizikov body esk prvn pravy a navrhnout omezen ppadnho korupnho jednn a tm transparentn ukzat, jak souasn systm v esk republice funguje a kde je mon ho zlepit i pesto, e ji byla v poslednch letech ada opaten pro snen rizika zneuit realizovan, uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

V prvnm kroku ministerstvo oslov odborn poradce, kte budou souasn systm men technickch parametr vozidel nezvisle analyzovat i ve srovnn s dalmi evropskmi stty. V analze se budou zamovat na spnost STK a SME, tedy napklad na poty kontrolovanch vozidel za uren as, prchodnost technickch kontrol, procento vozidel s nedostatenm technickm stavem.

Ministerstvo nsledn vyhodnot dosavadn sankce pro provozovatele STK a SME a kontroln techniky STK a vyuvn zkonnch prostedk pro ppadn omezen podvod s vsledky technickch prohldek. Soust vstupu bude i nvrh zlepen prvn pravy STK a SME v esku.

Ministerstvo prbn sleduje trendy v men emis, a na zklad toho pak upravuje postupy v men a poadavky na pstroje pro men, tak aby co mon nejvce odpovdaly souasnmu stupni technickho pokroku v tto oblasti, uvedl mluv ministerstva dopravy Frantiek Jemelka.

Pkladem je podle nj poadavek na nov mic pstroje, ktermi se musely STK vybavit nejpozdji od 1. bezna 2022. S tm souvisela nov metodika men emis a jejich vyhodnocovn a zasln vsledk na krajsk ady k provdn kontrol konkrtnch STK.

Na zklad sv innosti ministerstvo ron zasl na pslun krajsk ady nebo obce s rozenou psobnost oznmen o podezen z pestupku kontrolnch technik nebo STK a SME k dalmu eten. Sankce pro techniky in stky do 50 000 korun, v ppad korupce kontrolnho technika a 500 000 korun.

V ppad pestupk STK a SME me stt uloit sankci podle zvanosti do 50 000, 500 000 nebo pti milion korun. Ke kontrole emis u vozidla me navc me provdt i Centrum slueb pro silnin dopravu ve spoluprci s polici formou namtkovch kontrol. Od roku 2025 bude kontrola v samostatn kompetenci Inspekce silnin dopravy a nebude poteba asistence policist.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.