V esku se loni prodej aut se spalovacm motorem zvil o 14 procent na 215 000 voz, zatmco prodej elektromobil vzrostl o 71 procent na 6 640 vozidel.

Spolu s hybridy a plug-in hybridy elektromobily ji tvo vce ne 30 procent vech celosvtovch prodej, v zpadn Evrop m podle studie alespo sten elektrick pohon kad druh nov registrovan auto. Elektromobily se na svtovch trzch definitivn zabydlely. Krom desetimilionov hranice prodanch ist elektronickch vozidel je silnm milnkem i fakt, e losk prodeje elektromobil a hybrid na nejvysplejch evropskch trzch poprv tvoily vce ne polovinu vech prodej, uvedl expert PwC na automobilov prmysl Pavel tefek.

Na nejvznamnjch deseti evropskch trzch se loni prodalo 5,36 milionu elektrickch a hybridnch aut, co podle studie pedstavuje podl 52 procent na vech prodejch. Zatmco zjem o ist elektrick auta v Evrop nadle roste, poptvka po plug-in hybridech klesla o deset procent. Pes svj pokraujc rychl rst jsou prodeje elektroaut stle do znan mry zvisl na sttnch dotacch. A plug-iny u nejsou dotacemi tak podporovan jako v minulosti, napklad v Nmecku jejich podpora skonila, dodal tefek.

Pozici jedniky v elektromobilit v loskm roce podle PwC dle poslila na, kde se prodalo pes 6,6 milionu elektrickch aut. A nsk automobilky navc ve velk me zahjily expanzi do Evropy. esk trh v prodejch elektroaut stle vrazn zaostv, zjem brzd vy cena, nevrazn podpora ze strany sttu i nedostaten nabjec s.

Loni se v R prodalo necelch 7000 elektroaut, to jsou zhruba ti procenta ze vech prodej. V letonm roce lze nicmn oekvat nrst zjmu ze strany podnikatel a malch firem, pro kter stt pipravil dotaci 200 000 K i dal podporu na budovn nabjeek. Jet vtm impulzem do budoucna by ale ml bt tlak na dekarbonizaci, kter na firmy plyne napklad z povinnosti nefinannho reportingu. Prv pechod na elektromobilovou flotilu je napklad pro firmy ze sektoru slueb jednm z logickch krok, jak mohou uhlkovou stopu snit, doplnil tefek.

Za pt let se podle studie poet elektrickch a hybridnch aut ve svt vce ne zdvojnsob ze souasnch 28 na vce ne 63 milion aut. Nejrychleji by pitom podle studie ml rst zjem o ist elektrick vozy, kterch bude jezdit 35 milion, co pedstavuje nrst o 234 procent. Naopak nejmn se zv poet plug-in hybrid, a to o 69 procent na 6,9 milionu.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.