Asi mme trosky letadla, v nm ped 86 lety zmizela legendrn americk letkyn Amelia Earhartov, oznmila tento tden Mezinrodn skupina pro zchranu historickch letadel.

Autor objevu, pilot a bval zpravodajsk dstojnk americkho letectva Tony Romeo, utratil v prbhu ptrn podle informac zpravodajskho webu Business Insider kolem jedencti milion dolar.

O ztroskotn letadla Amelie Earhartov, kter se se svm navigtorem pokusila oblett svt, psaly noviny po celm svt.

Romeo se v prosinci vrtil ze stodenn cesty, na kterou se vydal se estnctilennm tmem vzkumnk a bezpilotn ponorkou Hugin od norskho vrobce Kongsberg. Przkum zaal v srpnu u ostrova Kiribati a bhem ptrn pokryl 5 200 tverench mil (13 468 tverench kilometr) moskho dna.

Sonarov snmek objektu, kter pipomn vrak letadla, vznikl zhruba 160 kilometr od Howlandova ostrova, ale v obrovskm mnostv dat ho nalezli a zhruba dva msce po pozen, take u se nelo na dan msto vrtit a prozkoumat ho podrobnji.

Ponorka Hugin s jednm z przkumnk

Dorothy Cochraneov, kurtorka Nrodnho muzea letectv a kosmonautiky Smithsonova institutu, potvrdila pro Wall Street Journal, e msto nlezu odpovd pedpokldan trase letu Earhartov, a dokonce koresponduje s oblast, kde se pedpokld, e ke ztroskotn dolo.

Brzdit naden je vak na mst. Nalezen objekt tvarem pipomnajc letadlo le v hloubce pes pt kilometr a bez dalho podrobnho przkumu pomoc ponorky vybaven sonary, kamerami a dalmi senzory nen mon pesn ct, co Romeo vlastn nael, nato potvrdit, e jde skuten o trosky letadla Earhartov.

Jakmile bude tento krok dokonen, zapoj se do przkumu spousta lid ze Smithsonova institutu, rodina a tak investoi, protoe to bude drah operace. A pak budeme pemlet: Jak to letadlo vyzvedneme? Jak ho zachrnme? uvedl Romeo pro Business Insider. A dodal: Tak daleko jet nejsme. Ale myslm si, e Amerian chtj, aby letadlo bylo ve Smithsonov muzeu, kam pat. Ne na dn ocenu.

Nejde o prvn nlez trosek stroje Lockheed Electra. Takto jsme teba v ervnu 2013 informovali o jinm sonarovm snmku, kter ml zachycovat trup zcenho letounu.

Jak se ukzalo, byl to jen dal z ady planch poplach tch, kte do ptrn po troskch legendrnho letadla vloili spoustu energie i financ.

Prvn ena, kter peletla Atlantik

Legendrn americk letkyn Amelia Earhartov se narodila 24. ervence 1897. Ltat se nauila v roce 1921 a brzy zaala pokoovat jeden ensk rekord za druhm. V roce 1932 vstoupila do djin letectv jako prvn ena, kter samostatn peletla Atlantick ocen.

Vrcholem jej kariry ml bt let kolem svta, kter plnovala od roku 1935. Prvn pokus na jae roku 1937 skonil nespchem a lehkou nehodou. Druh pokus zahjila Earhartov v kvtnu tho roku, po oprav svho Lockheedu Electra, na svou dobu velmi modernho stroje, kter byl vybaven speciln pro dlouh lety.

S navigtorem Fredem Noonanem odstartovali z Kalifornie a zamili na jihovchod. V ervenci 1937 za sebou mli 35 tisc kilometr a zbvalo jim poslednch 11 tisc na pelet Tichho ocenu.

Na posledn etapu sv cesty odstartovali 2. ervence z Nov Guineje. Ped sebou mli mezipistn na Howlandov ostrov, kde mli doplnit palivo a zamit na Havaj a do Kalifornie. Na Howlandv ostrov vak nikdy nedoletli.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.