Raketa na svou cestu vyrazila v 09:22 mstnho asu (01:22 SE) ze zkladny Tanegaima na jihozpad Japonska. Podle japonsk vesmrn agentury JAXA se tentokrt mise vydaila.

Raketa spn doshla obn drhy ve vce asi 670 kilometr a vypustila dva satelity. Ctme velkou levu, e meme oznmit dobr vsledek, uvedl f JAXA Hiroi Jamakawa.

Podle japonsk vesmrn agentury je kolem rakety H3 zajistit Japonsku pi vypoutn satelit nezvislost. Uinili jsme prvn velk krok k tomuto cli, prohlsil Jamakawa.

Loni v beznu se raket H3 sice podailo odstartovat, ale kdy se nezaehl jej druh stupe, nechalo ji dc stedisko na dlku zniit.

Raketa H3 m nahradit rakety H-2A, kter budou v dohledn dob po vce ne dvacetilet slub vyazeny. Typ H3, dlouh 57 metr, byl navren tak, aby unesl vt nklad ne H2-A, zrove se ale maj snit nklady na start. Japonsk vlda pot s tm, e za pomoci nov rakety do vesmru do roku 2030 vyle kolem 20 satelit a sond.

Dnen spn start je dalm povzbuzenm pro japonsk vesmrn program pot, co se Japonsku podailo v lednu pistt na Msci jako pt zemi svta – po Spojench sttech, Sovtskm svazu (Rusku), n a Indii.

Pvodn se pedpokldalo, e raketa H3 bude vyslna do kosmu ji v roce 2020, vvoj motor ale nabral zpodn. Zazen, kter je vrazn levnj ne jeho pedchdce, by mlo bt v budoucnu vyuvno nejen k doprav satelit na obnou drhu kolem Zem, ale tak k dodvkm zsob na Mezinrodn vesmrnou stanici. Pozdj varianty tto japonsk rakety by mohly rovn dopravovat nklady na stanici Gateway, kterou chce americk Nrodn ad pro letectv a vesmr (NASA) zdit u Msce.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.