Podle editele hasi Vladimra Vlka je z hlediska bezpenosti nejdleitj vasn detekce poru elektromobilu a dobr odvod koue a tepla.

Por elektromobilu je podle Miklse jin, ne je por benzinovho auta. Pi hoen bateriovho loit vznikne velmi vysok teplota a toxick kou. S autem se velmi patn manipuluje, je poteba utlumit plamenn hoen, a pak ho dostat co nejrychleji ven a ponoit ho, uvedl. I ponoen na 48 i 72 hodin do vody ovem nezaru to, e tam znovu nedojde k reakci, ekl nmstek.

D se ct, e elektromobily neumme hasit, prohlsil Vlek. Plat to podle nj i pro hasie v zahrani. Vytaen vozu a ponoen ho do kd s vodou nen podle nj pro hasie efektivn, a zkouej proto jin metody. Sbor m v souasnost jeden speciln vz na vytahovn elektromobil z gar, plnuje mt dal v krajch.

Por elektromobil zatm zaznamenali hasii pouze v jednotkch. Jsou vak nron. Ohn vznikaj vtinou pi dobjen. Vyhlka o bezpenosti v garch se proto zam podle Miklse na detekci, aby se ohe nerozil na cel bateriov loit a nedoshl tiscistupovch teplot. U nejvtch gar by ml bt odvod tepla a koue.

Bezpenostn standardy se podle nmstka budou liit u nov budovanch a stvajcch gar. Napklad v podzemnch garch v obchodnch centrech ji nen mnoho prostoru dobudovat njak zsadn vci, nato v bytovch domech, uvedl Mikls. Ale meme se bavit i o tom, e u tch stvajcch gar nebude mon vude dobjet. Bude to teba jenom v nejvym podla, kter m pm vjezd, nebo jenom v uritch dedikovanch mstech, dodal.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.