V souasn dob se hodn diskutuje o konci spalovacch motor, ekl Meschke. Myslm, e by se to mohlo odloit, dodal.

Zpomalen objednvek elektromobil vyvolalo pochybnosti, zda Evropsk unie pln pln postupnho vyazovn vozidel se spalovacm motorem. Tento krok pedstavuje jednu z nejambiciznjch snah o omezen emis oxidu uhliitho. Spotebitele v regionu od nkupu elektromobil odrazuje nedostatek spolehlivch nabjecch mst, trvale vysok ceny elektromobil a zruen pobdek pro jejich nkup. Britnie ji odloila plnovan zkaz prodeje novch benzinovch a naftovch model o pt let, na rok 2035.

Vrobci prmiovch a luxusnch elektromobil se obejdou bez dotac, ale v segmentu cenov dostupnjch model pro masov trh je zruen dotac patn, uvedl Meschke. Kvli souasn situaci, kdy je v Evrop neochota kupovat elektromobily, by se dotace podle nj mohly vrtit.

Loni Nmecko odmtlo podpoit pijet plnu EU na postupn vyazen novch vozidel se spalovacmi motory a poadovalo, aby Brusel chrnil tak vozidla pohnn tzv. e-palivy, kter jsou vytvoena pomoc elektrolytickho procesu, kde se pouv elektina k rozkladu vody na vodk a kyslk.

Vodk zskan tmto zpsobem lze nsledn pout jako zklad pro vrobu syntetickch paliv, vetn syntetickch benzin, diesel nebo metanu. Tuto technologii podporuje prv Porsche. Automobilka se v roce 2022 pipojila ke skupin investor, kte vsadili 260 milion USD (5,9 miliardy K) na zanajc firmu budujc zvod na vrobu tchto paliv v Chile (tte zde).

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.