Elon Musk bhem prezentace prozradil, e selhn lodi Starship bhem listopadov testovac mise bylo zpsobeno zmrnm vyputnm pebytenho kyslku z hlavn ndre, kter vedlo k poru a vbuchu. Paradoxn je, e kdyby pr lo nesla njak nklad, dn kyslk by j nezbyl, a tak by nebylo poteba jeho vyputn a lo by nejsp doshla clov drhy. Musk bohuel neosvtlil, co pesn vedlo k selhn nosie Super Heavy nedlouho po oddlen kosmick lodi.

Dle Elon Musk upesnil, co vechno m bt otestovno bhem tetho zkuebnho letu Starship, kter je oficiln v plnu na nor. Clem je podle Muska doshnout obn drhy. Tm je nejsp skuten mylena stabiln orbita msto transatmosfrick drhy z pedchozch testovacch mis. Bhem letu toti m bt provedena demonstrace peerpn pohonnch ltek z mal pistvac ndre do hlavn v rmci kontraktu s NASA.

Zrove to je pprava na plnohodnotn orbitln tankovn, kter je poteba pro lunrn mise Artemis agentury NASA. Ty byly aktuln odloeny o rok, take demonstran pistn Starship bez posdky na povrchu Msce je nyn v plnu na rok 2025 a pistn s astronauty v rmci mise Artemis III probhne nejdv v z 2026.

Koncept lunrnho modulu Starship HLS pro NASA z roku 2021

Bhem tetho testovacho letu Starship m tak probhnout demonstrace vypoute druic Starlink, kterm je vybavena kosmick lo. Nen vak jasn, jestli pjde jen o oteven/zaven dve, nebo budou zkuebn vyputny njak druice i makety. Pokud se vak opravdu polet na plnohodnotnou obnou drhu, testovac vyputn druic by mlo smysl. SpaceX vyvinulo velk druice Starlink, kter jsou optimalizovan pro vynen pomoc Starship a Elon Musk je bhem prezentace oznail jako tet generaci druic.

V zvru testovac mise je v plnu provst deorbitan zeh jednoho Raptoru pomoc pohonnch ltek z malch pistvacch ndr ve pice lodi. Toto ji SpaceX otestovalo na ramp se Starship S26 a S28, jak mete vidt na tomto videu:

Musk vak bhem prezentace nezmnil, e by byl v plnu pokus o motorick pistn lodi. Take tm clenm, motorickm pistnm v Indickm ocenu, kter uvd dokumentace pro ad FCC, je nejsp mylen jen onen deorbitan zeh. V takovm ppad by tedy lo Starship S28 pouze dopadla do ocenu a nepokusila by se o dal zeh motor kvli simulovanmu pistn na vodn hladin.

Budouc plny se Starship v bodech:

  • Vvoj Starship pot s postupnm zvenm nosnosti a na 200 tun na obnou drhu pi pln znovupouitelnosti. Celkov tah rakety pi startu pak bude kolem 90 MN (dnes je to kolem 76 MN).
  • Starship by mla zat vynet provozn druice Starlink do konce tohoto roku.
  • Orbitln tankovn m bt demonstrovno letos nebo pt rok. Jedna tankovac lo vynese a 100 tun pohonnch ltek.
  • Brzy uvidme vylepenou druhou generaci lodi Starship, kter m bt spolehlivj, vkonnj a odolnj. Ve vvoji je ale u i tet generace, kter bude mt prodlouen ndre. Sestava Starship a Super Heavy pak bude mt vku 140150 metr. (Souasn verze m vku piblin 120 metr).
  • Stle je v plnu ve Starbase vybudovat druhou orbitln rampu s vlastn v. SpaceX dky tomu bude moct upgradovat jednu rampu, zatmco bude startovat z druh.

Text byl pevzat z portlu ElonX. Ped vydnm byl redakn upraven. Originl najdete zde.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.