Pi oznmen zatkem loskho prosince slibovalo ministerstvo prmyslu a obchodu, e pijmn dost o dotace na pozen elektromobilu bude sputno 1. ledna 2024 (zde). To se ovem nestihlo. Nov termn sputn je te stanoven na bezen.

Krom diskuse, jestli jsou dotace dobr, nebo patn, zda rozhbou trh, nebo naopak zvyuj cenu dotovanho produktu, se rozpoutala polemika nad formou v esku poskytovan dotace.

Ministerstvo prmyslu a obchodu ve spoluprci s Nrodn rozvojovou bankou vyhlsily zrun program Elektromobilita. Je na nj pipraveno celkem 1 950 000 000 K, z toho 1 650 000 000 K na pozen bezemisnch vozidel a 300 000 000 K na dobjec infrastrukturu. Dobjec stanice vak musej bt neveejn, tedy nikoli na parkovitch, v obchodnch domech apod. A adatel o dotaci o ni mus dat spolen s dotac na auto, nepodporuje se samostatn vstavba.

U aut plat, e vozidlo mus bt nov nebo skoro nov (dodno do 6 msc ode dne prvnho uveden do provozu a m mt najeto mn ne 6 tisc km), nesm bt dra ne 1,5 milionu K bez DPH a pohnt ho me pouze elektina nebo vodk. Zrove plat 24msn podmnka zkazu prodeje podpoenho vozidla. V dalch podmnkch jsou pak i takov podrobnosti, e podporu nedostanou teba firmy provozujc vrobu zbran a steliva nebo herny a szkov kancele. adatelsk firmy tak teba mus mt uzaven dv etn obdob, nesm dluit zamstnancm vplatu nebo bt v exekuci.

Podpora je poskytovna formou portfoliov bankovn zruky za komern vr od leasingov spolenosti i banky a souasn s tm obdr adatel finann pspvek. Ovem maximln 200 tisc K na vozidlo kategorie M1, max. 250 tisc K kategorie N1 a max. 300 tisc K na vozidlo FCEV. Pspvek bude vyplacen (po splnn podmnek) pmo na et pjemce podpory po registraci vozidla a po pedloen kupn smlouvy, dokladu o uhrazen kupn ceny dle tto smlouvy a osvden o registraci vozidla dokldajcho vlastnictv poizovanho majetku pjemcem podpory.

A prv forma dotace spojen s financovnm pomoc vru je pedmtem kritiky. st lid m za to, e si ji vylobbovaly finann instituce a automobilky a co zkaznk dostane v dotaci, to zaplat za dobu trvn vru na rocch.

Cesta, kterou zvolilo ministerstvo prmyslu a obchodu, m sv ALE. k mluv znaky KIA v R Kateina Vakov. Tm hlavnm je, e poskytovn podpory se ve pouze na pozen automobilu formou vru. Ne kad podnikatel vyuv nebo chce vyuvat automobil kupovan na dluh. Dejme lidem anci, aby se rozhodovali sami, a ne aby to za n dlal nkdo jin. Druhm velkm ALE je, e podpora se tk pouze podnikatel. Stt by ml mt zjem, aby se elektromobilita rozila co nejvce nap spolenost. Jen tak na okraj. esk republika vychz co do potu prodanch elektromobil na mnostv obyvatel jako druh nejhe hodnocen v Evrop. Je to mimo jin i kvli tomu, jak slab je zatm jejich podpora. Vtina zem v Evrop, ale tak USA a na to u pochopily a njakou formu motivace k nkupu spustily.

Zda a ppadn kdo se oficiln i neoficiln na podob dotanho programu podlel, samozejm nelze ovit, nhodn osloven spolenosti vak tvrd, e k pprav pozvny nebyly. Podmnky dotace s nmi nebyly nijak konzultovny a jsme istm pjemcem informac a podmnek, k teba mluv eskho Volkswagenu David Valenta. Spolenosti sdruen v esk leasingov a finann asociaci (LFA) na programu spolupracovaly, ale my jako Arval vr jako finann nstroj neposkytujeme, sdlil iDNES.cz generln editel leasingov spolenosti Arval Ale Polk.

Oficiln zdvodnn ze strany Ministerstva prmyslu a obchodu R je nsledujc: Zvolen forma zajitnho vru s dotan slokou umon poskytnout podporu co nejirmu okruhu potencilnch adatel, tedy i tm, kte nedisponuj dostatkem vlastnch zdroj. Dky tto form dochz tak k vraznmu snen administrativn zte adatel oproti standardn dosti o poskytnut dotace. Tm, e vry budou zajitny zrukou Nrodn rozvojov banky, umon vrujcm institucm poskytnout vhodnj vrov podmnky (oproti standardnm vrm bez zruky), a tedy i rokov zaten bude ni, a nedojde tak k vraznjmu snen celkov vhody obdren dotan sloky, uvedla Petra Milcov z odboru komunikace.

To ovem nevysvtluje, pro tvrci podmnek dotace stanovili model zcela pomjejc zjemce o koupi elektromobilu, kte si chtj auto koupit a zaplatit ze svch zdroj a nechtj jej poizovat na spltky. Prv v jejich ppad by dvousettiscov spora byla nejmarkantnj a opravdu by jim auto zlevnila. Plnohodnotn elektromobil se d dnes koupit od titvrtmilionu, prv takov dotace by jej zlevnila na cenovou hladinu ekvivalentnch spalovacch aut.

Dvodem, kter ovem nikde nen oficiln een, me bt tak logick pojistka, aby byly vozy nakoupen s dotac skuten provozovny na zem R a nebyly jen obratem prodny se slevou do zem, kde dotan program nen a prodvajc nevydlal okamit na rozdlu cen.

Na druhou stranu je teba dodat, e firmy ve vtin ppad auta nekupuj napmo za hotov, ale prv s vyuitm financovn. Nutnost vyuit vru nevidme jako problm, vtina firem a podnikatel vyuv pro financovn firemnch voz extern zdroje, tedy i vry nebo vrov rmce, uvedl pro iDNES.cz manaer pro elektromobilitu v Louda Auto David Nerad a dodal: Souasn chpeme, e se stt chrn ped vvozem dotovanch aut do zahrani, teba do Nmecka, kde sttn podpora nedvno skonila. Prodejci aut podle nj jakoukoliv podporu elektromobility vtaj a upozoruj, e dodac doby na vtinu pln elektrickch model jsou momentln pzniv.

Samotn problm, zda dotace nepadne na roky, budou zejm alespo zsti eit samotn automobilky bu slevami na vozy jako takov, nebo dotovnm rok. Jednou z mla automobilek, kter u na svch webovch strnkch nabzej pozen elektromobilu s dotac prostednictvm vlastn finann spolenosti, je MG. Jak moc tato forma dotace pome rozvoji elektromobility v esku je v tuto chvli tko odhadovat. V MG kadopdn umme auto s dotac nabdnout, navc nyn pro vechny zkaznky o 50 tisc K zlevujeme elektrick modely MG5 a ZS EV. Krom toho ve spoluprci s Arvalem nabzme i operativn leasing na elektromobily MG5 a MG4 s dotovanm rokem 2,99 %, k editel Marketingu a PR znaky Marek Vodika.

Podle neoficilnch zkulisnch informac se nkter automobilky chystaj pokrt zkaznkm i rok dotanho vru, na trhu se ek teba koda Enyaq s rokem 0 %.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.