Za penze daovch poplatnk bude na rakouskm zem u brzy jezdit 640 novch voz nsk znaky BYD. Probhl tendr ale vyvolal mnoho otzek. Je toti mon, e podobn tendry se budou v ptch mscch opakovat. Evropsk automobilky by tak v krajnm ppad mohly pijt o vznamnho odbratele, kterm je veejn sektor nap lenskmi stty Evropsk unie. Informoval o tom rakousk portl Express.

ada rakouskch politik zan i kvli vsledkm probhlho trendu hlasit kritizovat Evropskou unii. Evropsk unie zakazuje spalovac motory, kde m Evropa technologick nskok. Jeliko prosazuje bateriov elektromobily, kde jsou an naprostmi leadery, budeme mt v Evrop brzy jen nsk auta, komentuje spch nsk automobilky BYD rakousk sttn rada Gnther Steinkellner (FP).

Evropsk komise v ele s Ursulou vod der Leyenovou rovn vyjdila sv znepokojen nad monm financovnm nskch elektromobil z veejnch rozpot. I kvli tomu se ji dlouhodob diskutuje o monosti uvalen dodatench cel na dovoz nskch vozidel do Evropsk unie. Gnther Steinkellner dokonce navrhuje, aby se probhl rakousk tendr pozastavil.

Kritika i ze strany odbor

Kritice se nevyhbaj ani rakousk odborov svazy. Z penz rakouskch daovch poplatnk se domcm adm budou dodvat elektromobily Made in China. Jako odborov svaz kritizujeme absenci nrodn a evropsk prmyslov strategie. Zrove se nm nelb, e pi zadvn veejnch zakzek se nedostaten zohleduje msto vroby a evropsk pidan hodnota, zn od rakouskch odbor z Pro-Ge.

Krom nsk spolenosti BYD se probhlho tendru na zem Rakouska zastnily i automobilky jako Hyundai, BMW, Opel i Volkswagen Group. dn z nich ale ani z daleka nenabdla tak nzkou cenu. Odbornci kaj, e evropsk firmy mohly splnit zadvac podmnky jen v ppad, pokud by dolo k nkupu na leasing. Jeliko ale lo o pm nkup, nebylo evropsk vtzstv vbec na stole.

Pro nskou spolenost BYD znamen rakousk vtzstv prvn vraznj oiven v ppad evropskho trhu, na kter se ped asem rozhodla vstoupit. Z pohledu globlnho svta je ale vznam spolenosti BYD obrovsk. U ped nkolika msci se tato firma stala nejvtm svtovm vrobcem elektromobil na svt. Zrove se zd, e navzdory kritice se bude snait o poslen sv evropsk ptomnosti. Ve he toti momentln je i nov tovrna na maarskm zem. Prodejn i servisn s tto firmy se rovn v cel Evrop vznamn roziuje.

Pokud pi zadvn veejnch zakzek chceme myslet na udriteln klima, mli bychom zohledovat i ekologick a sociln standardy pi vrob. Rovn je teba vnovat pozornost monmu naruen hospodsk soute kvli sttn podpoe zahraninm firmm, dopluje sv mylenky pedseda rakouskch odbor Reinhold Binder ze svazu Pro-Ge.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.