Informaci o prodeji pinesla BBC. Odvolv se na oznmen spoluzakladatele spolenosti KleinVision Antona Zajace, jeho firma AirCar vytvoila. Finann podmnky nebyly zveejnny.

AirCar zskal od slovenskho dopravnho adu osvden o letov zpsobilosti v roce 2022. Na zatku letonho roku se vz objevil ve videu, kter zveejnil youtuber Mr Beast.

na u stla v ele vvoje elektromobil a nyn aktivn vyvj een pro ltajc dopravu. V noru uskutenila firma Autoflight zkuebn let dronu pro pepravu cestujcch mezi msty en-en a u-chaj. Cesta, kter autem trv ti hodiny, trvala dronu 20 minut, letoun vak byl bez cestujcch.

Loni nsk firma eHang zskala od nskch ednk certifikt bezpenosti pro sv elektrick ltajc taxi. Na rozdl od letadel podobnm dronm vak AirCar nevzlt a nepistv vertikln a potebuje pistvac drhu.

Pro tuto formu dopravy stle existuj znan pekky v oblasti infrastruktury, regulace a pijet technologie veejnost. Celosvtov pokusy o regulaci tohoto odvtv pinesly spe adu novch otzek.

V tomto ohledu me historie Zpadu nkter vci zpomalovat, protoe je zde trochu pokuen snait se vtsnat tyto nov stroje do starch kategori, ekl BBC konzultant z odvtv letectv Steve Wright. na by v tom mohla vidt pleitost, jak se dostat dopedu, dodal.

Podobn obavy se kdysi tkaly elektromobil, u nich se na stala ldrem svtovho trhu. Prodej technologie slovenskho AirCaru by mohl vyvolat otzky, zda se na nechyst udlat tot s ltajcmi auty.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.