Letoun s registraci B18918 pat mezi celkem 15 stroj Airbus A350-900 provozovanch tchajwanskmi aeroliniemi China Airlines (stav k 1. lednu 2024, lt pouze 14 stroj, pozn. red.). Speciln design pipomn karbonov vlkna, kter jsou v konstrukci tohoto stoje vyuita.

V ppad tohoto stroje jde o speciln pryskyici, vyztuenou uhlkovmi vlkny (CFRP). Tato kombinace vytv leh a pevnj strukturu, ne jakou mohou nabdnout kovy tradin vyuvan v leteckm prmyslu. Jsou tak odolnj vi korozi. Tm jsou vedle ni spoteby paliva sneny i nklady na drbu a teoreticky tak prodluuj ivotnost letounu.

Druhou stranou te mince je ovem i vysok energetick nronost a zven ekologick zt vroby kompozitnch materil ve srovnn s doposud pouvanmi materily. Jistou kompenzac me vak bt spora leteckho paliva a tedy i snen emis.

Jak ho kompozitn materily

Z nedvn zkuenosti s porem letounu z kompozitnch materil na letiti Haneda po srce s jinm letounem na drze je tak poteba zmnit jeho porn vlastnosti. Jak pro agenturu Reuters uvedl Anthony Brickhouse, expert na leteckou bezpenost z Embry-Riddle Aeronautical University, leteck nehoda z 2. ledna 2024 je skuten prvn ppadovou studi, kterou mme, nejen z hlediska pornho, ale tak z hlediska monost peit takov katastrofy.

Jak se v textu dle uvd, 53 % hmotnosti letounu A350 sestv z kompozitnch materil. Tvo vtinu jeho plt trupu, hlavnch st ocasnch ploch, kdel i pd. Odbornk na kompozitn materily Bjorn Fehrn, citovan agenturou Reuters, uvd, e kompozitn draky letadel maj oproti tm z bnch kovovch slitin nkolik vhod: Zatmco hlink m teplotu tn asi 600 stup Celsia a vede teplo, uhlkov vlkno vydr teploty asi estkrt vy, piem doutn a postupn odhov, namsto toho, aby se roztavilo.

Samotn vrobce Airbus uvd, e A350 pi testovn prokzal srovnatelnou rove bezpenosti ve srovnn s letouny tradin konstrukce se zvenou odolnost proti pronikn ohn. Na druhou stranu upozoruje, e kompozitn drak letounu me po urit dob vystaven vysokmu ru ztratit strukturln integritu, i kdy se pl᚝ zd bt neporuen.

Airbus A350 spolenosti JAL se na letiti Haneda podailo zasahujcm hasim uhasit po esti hodinch. Tento fakt zejm v budoucnu povede k revizi postupu haen letadel z kompozitnch materil.

Ale vrame se ke stoji, kter jsme mli monost zahldnout v Praze. Celou flotilu tchajwanskho dopravce China Airlines tvo 82 letadel z toho 62 dopravnch a 20 nkladnch. S jistou dvkou nostalgie pipomeme, e kdy spolenost China Airlines v roce 1959 zanala, mla jen 26 zamstnanc, jeden letoun C54 a dva ltajc luny PBY.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.