Finsk aerolinky shromauj data do studie. S dobrovolnm venm firma zaala od tohoto msce a chce s nm pokraovat do kvtna.

K vpotu skuten letov bilance potebuj aerolinky znt daje o hmotnosti paliva, odbavench zavazadel, nkladu, cateringu, vody a cestujcch, uvd Finnair. Lze k tomu sice pout zprmrovan daje od leteckch ad, ty vak mohou bt mn pesn.

Na socilnch stch se oznmen Finnairu nesetkalo s dobrm ohlasem. Nkte uivatel uvedli, e jsou krokem aerolinek zdeni a obvaj se, e zejmna cestujc s nadvhou by se mohli ctit stigmatizovni. Jedna uivatelka se proti poadavku ohradila a napsala, e s Finnair cestovat nebude, protoe nechce, aby ji zatracen leteck spolenost zostouzela, e je tlust.

Podle mluv Finnairu se ven na letiti ve finsk metropoli Helsinkch zastnilo zatm asi 500 cestujcch. Na vhu si stoupali se svmi batohy, takami a s pojzdnmi kufry.

Leteck spolenost zdrazuje, e cestujc se nemusej obvat, e by daje o jejich hmotnosti zveejnila. Shromdn hodnoty podle n nejsou nijak propojeny s osobnmi daji zkaznk. Celkovou hmotnost cestujcho a jeho prunho zavazadla vid pouze zamstnanci u vhy.

Ven nen u aerolinie novinkou. Dobrovoln jej zavedli u v roce 2017, kdy si chtli ovit, nakolik pesn jsou odhady, kter pouvaj k vpotu celkov hmotnosti, paliva a bezpenosti.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.