Aktualizace: 26.03.2024 17:03

Praha – Zlepšit situaci doktorandů na českých vysokých školách by měla novela vysokoškolského zákona, kterou se bude ve středu zabývat vláda. Vysoké školy by mohly nově doktorandům kromě stipendií vyplácet i plat či mzdu. Také by si podle návrhu mohly vybrat, zda zpoplatní studium doktorských studijních programů v cizím jazyce, za které nyní musí stanovit poplatky. Novela mění řadu dalších oblastí, měla by také podpořit internacionalizaci vysokého školství či například upravit vnitřní předpisy a orgány soukromých vysokých škol. Podle ministerstva školství, které ji předkládá, by měla platit od roku 2025.

Vysoké školy by si mohly vybrat, zda budou doktorandům vyplácet stipendium, mzdu či plat nebo kombinaci obojího. Příjem doktorandů v prezenčním studiu by podle návrhu měl být nejméně 1,2násobek minimální měsíční mzdy. Pro výpočet by se měla využívat výše minimální měsíční mzdy platná k 1. červenci roku, ve kterém začíná akademický rok. Úprava by měla platit pro studenty, kteří zahájí studium nejdříve v akademickém roce 2025/2026. Nyní dává ministerstvo na stipendium pro jednoho doktoranda 11.250 korun.

Školy by také měly doktorandy přísněji vybírat, cílem je podle ministerstva zvýšit kvalitu studia a snížit počet neúspěšných studentů.

Vysoké školy by si mohly nově vybrat, zda budou zpoplatňovat studium doktorských programů v cizím jazyce. Nyní je studium programů, které se vyučují například v angličtině, povinně zpoplatněné, což podle ministerstva školství vede ke snížení zájmu zahraničních studentů o studium v Česku.

Návrh také rozvolňuje podobu státních závěrečných zkoušek. Jedinou součástí magisterské závěrečné zkoušky by mohla být diplomová práce.U bakalářských zkoušek by mohla být obhajoba bakalářské práce jednou z částí zkoušky, nesměla by být ale jedinou součástí. Doktorské studium by se mělo ukončovat závěrečnou zkouškou, která by spočívala v obhajobě disertační práce, nikoliv obhajobou disertace a doktorskou zkouškou. Novela také specifikuje, co může disertační práci tvořit.

Orgány a vnitřní předpisy soukromých vysokých škol by se podle novely měly přiblížit regulacím veřejných vysokých škol. Novela by také měla snížit administrativní zátěž vysokých škol. Podle návrhu by se měl zřídit Informační systém vzdělávání, který by mělo spravovat ministerstvo. Informační systém by měl zahrnovat i regionální školství, ustanovený by měl být od července 2025.

Změnit by se měl i systém stipendií. Návrh upravuje zdroje, ze kterých je možné čerpat peníze na jejich placení i to, kdo může být jejich příjemcem. Původně byla stipendia zejména pro studenty, podle návrhu by je například na podporu různých programů zahraničních výjezdů a mezinárodní spolupráce mohli získat i absolventi, akademičtí pracovníci nebo například účastníci celoživotního vzdělávání. Novela by měla upravit i pravidla poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělání v Česku.

 

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.