Aktualizace: 15.05.2024 00:09

Praha – Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Na školy je podle výsledků přijímacího řízení a jejich priorit přiřadila státní organizace Cermat. Výsledky přijímacího řízení se uchazeči dozvědí v systému DiPSy, zároveň je na veřejně přístupném místě zveřejní školy. Na střední školy do všech forem studia se podle posledních dat zveřejněných ministerstvem školství přihlásilo letos asi 157.000 lidí, z toho do denní formy studia téměř 152.000.

Letos poprvé se uchazeči mohli hlásit elektronicky s využitím ověřené identity zákonného zástupce. Přihlášky mohli podávat také takzvanou hybridní formou, tedy kombinací tištěných přihlášek s podporou elektronického systému, případně stejně jako v předchozích letech papírovou formou. Uchazeči si mohli nově podat tři přihlášky místo dvou, určovali na nich, na jakou školu chtějí nejvíce.

Uchazeči o studium maturitních oborů středních škol a víceletých gymnázií konali v dubnu jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z testu s matematiky a testu z češtiny. Opravené testy zveřejnil Cermat v systému DiPSy v neděli, prohlédnout si je v systému můžou uchazeči, kteří podávali přihlášky elektronicky nebo hybridně.

Ředitel státní organizace Cermat Miroslav Krejčí o víkendu řekl, že v DiPSy nejsou ani nebudou testy ze školní části přijímacího řízení. Se zveřejněním výsledků v systému podle něj budou výsledky školních částí, uchazeči si tak budou moci najít, kolik bodů za jakou část školní přijímací zkoušky dostali.

Krejčí o víkendu řekl, že se na střední školu v prvním kole dostalo přes 90 procent uchazečů o denní studium bez uchazečů o víceletá gymnázia. Na osmiletá gymnázia si podle dat ministerstva podalo přihlášku asi 19.500 dětí, na ta šestiletá asi 7800 žáků.

Systém DiPSy vznikl s cílem zjednodušit proces přijímání na střední školy a omezit chaos, který přijímací zkoušky provázel v minulých letech. Proti předchozím rokům odpadne mimo jiné administrativa se zápisovými lístky a odvoláním.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.