Ve věku 100 let zemřel první rektor Slezské univerzity v Opavě Martin Černohorský. Jako fyzik se zabýval především vlastnostmi kovů a jeho profesní život je spojen s univerzitou v Opavě, o jejíž založení se zasloužil, i s Masarykovou univerzitou v Brně. Stál také u zrodu České konference rektorů a byl jejím prvním kancléřem.

Slezská univerzita v Opavě po Martinu Černohorském loni pojmenovala aulu v budově rektorátu. „Ještě loni v září jsme měli příležitost těšit se z jeho úsměvu a vitality, když přijel do Opavy přijmout náš hold ke 100. narozeninám. Nyní sdílíme hluboký smutek s jeho blízkými,“ uvedla univerzita na webových stránkách.

Martin Černohorský se narodil v Brně, kde vystudoval učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Zde později získal i titul doktor přírodních věd.

Profesor Černohorský se zabýval především vlastnostmi kovů. Jeho profesní život byl kromě opavské školy spojen především s Masarykovou univerzitou (MU) v Brně. Byl i organizátorem vědeckého i veřejného života, stál také u zrodu České konference rektorů a byl jejím prvním kancléřem.

V roce 1992 se stal prvním rektorem nově založené Slezské univerzity v Opavě. Ve funkci zůstal dvě funkční období až do roku 1998. V roce 1999 byl jmenován emeritním profesorem Přírodovědecké fakulty MU.

Černohorský byl autorem řady odborných publikací a držitelem mnoha ocenění. Byl například i nositelem Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky II. stupně za průkopnické dílo ve vysokoškolské pedagogice (1992). Slezská univerzita v Opavě mu za osobní přínos ke vzniku a rozvoji univerzity udělila Zlatou medaili Slezské univerzity (1998) a medaili Silesia docta et culta (2013). V roce 2011 ho Učená společnost České republiky ocenila Medailí za zásluhy o vědu, v roce 2018 obdržel pamětní medaili Senátu, získal i Cenu města Brna pro rok 2021.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.