Letoun m pohnt 28 zapouzdench ventiltor, z nich dvacet bude rozprosteno po cel ploe kdel a osm na vodorovnch dcch plochch v pedn sti stroje. Pod designem letadla jsou podepsni nvrhi z BMW Designworks a Sauber Group, znm pedevm ze zvod formule 1.

Konstrukti potaj se dvma variantami letounu: Sirius Business Jet, kter pojme pilota a ti pasary vmnou za dolet 1 850 km. Druh varianta Sirius Millennium Jet oproti tomu zvyuje pepravn kapacitu na pilota a pt cestujcch, ovem se zmenenou zsobou vodku a tedy kratm doletem 1 050 km.

Petlakov kabina dovol let ve vce cca 9 km. Cestovn rychlost obou variant by se mla pohybovat okolo 520 km/h. Stoj by ml bt tak vybaven zchrannm padkovm systmem.

Schma letounu Sirius Jet

vcarsk spolenost slibuje 17. ledna pedstavit na letiti Payerne nedaleko Bernu svoji uniktn pohonnou jednotku, sestvajc z vodkovmi lnky pohnnho elektromotoru, a uskutenit jej prvn zaehnut. Hmotnost kadho z 28 elektromotor stoje Sirius je 9,6 kilogram, prmr ventiltoru 300 mm a maximln tah 100 daN.

S vodkovm pohonem v letectv v souasnosti pracuje ada projekt. Lze zmnit napklad nmeck H2FLY, kter v listopadu 2023 zahjil spoluprci s japonskm dopravcem JAL.

Pokud vcarsk projekt Sirius Jet uspje, stane se zejm prvnm, vodkem pohnnm letounem s kolmm startem a pistnm (VTOL). Do roka by ml stroj vzltnout k prvnm testovacm letm.

Zskn certifikace by pak mlo bt zleitost roku 2026. Pokud se psloven graf pozitiv a socilnch jistot vvoj nezml, pedstava prvnch dodvek tchto stroj by se mla zat plnit rokem 2028.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.