Události | Události | 217 (zdroj: ČT24)

Nealkoholické nápoje včetně balené vody zdražují. Jejich cena v lednu ve srovnání s prosincem stoupla téměř o čtyři procenta. Jejich spotřeba však dlouhodobě klesá. Většina českých domácností je zásobována vodou z veřejných vodovodů, jejíž kvalita patří k nejlepším na světě.

Výrobci nealkoholických nápojů upravili ceníky kvůli vyšším nákladům. „To se týká samozřejmě plastů, dopravy, energií a samotných surovin, zohlednili jsme to v cenách našich nápojů. U kategorie vod pod naší značkou vidíme drobný nárůst, ale způsobený nějakými promočními aktivitami,“ uvedl mluvčí společnost Coca-Cola HBC Václav Koukolíček.

Od nového roku se navíc nealkoholické nápoje přesunuly z 15procentní do 21procentní sazby DPH. Podle analytiků se to může projevit i v obchodech. Minerální vody od prosince zdražily průměrně o třináct haléřů na lednových 10,55 koruny za litr.

Spotřeba balené vody se podle obchodníků v průběhu roku mění. Největší zájem je o ni v teplých měsících. Spotřeba kupovaných nealkoholických nápojů však v Česku podle statistiků dlouhodobě klesá. Poslední souhrnná čísla jsou z roku 2022, kdy na každého člověka připadalo 230 litrů ročně, o čtrnáct procent méně než před deseti lety. Drtivá většina Čechů je zásobená pitnou vodou z veřejných vodovodů.

Voda z kohoutku je v Česku kvalitní

Asi čtyřiceti procentům obyvatel teče z kohoutků voda z podzemních zdrojů, skoro stejný počet využívá povrchovou a jen pětina lidí směs obou typů. Kvalita pitné vody v Česku patří k nejlepším na světě. Tvrdost vody je jen jedním ze stovek parametrů, které u pitné vody odborníci kontrolují. Výsledky rozborů by měli spotřebitelé najít na internetu nebo v zákaznických centrech vodárenských společností.

Jen Pražské vodovody a kanalizace zanalyzují 20 až 25 tisíc vzorků ročně. Polovinu míst kontrolují pravidelně, zbytek vybírají náhodně. Testovanou vodu odborníci také ochutnávají a kontrolují její pach. „Když voda nevyhovuje, zahájí se nápravná opatření. V místě odběru se zahájí proplachy, případně nachlorování,“ nastínila vedoucí oddělení laboratorní kontroly Veronika Tomi.

I přes velmi přísné vyhlášky a limity však může dojít ke kontaminaci vody. Nejčastějším mikroorganismem, který se v ní objeví, jsou koliformní bakterie, které žijí ve střevech živočichů. Nebezpečná je ale také legionella.

Do kohoutků doteče voda z podzemí i řek

Přesto je podle odborníků voda z kohoutku obecně kvalitnější než voda balená. Vede totiž pod zemí v chladu a nesvítí na ni slunce. „U balených vod nemůžeme skladovací podmínky zaručit. Vždycky to záleží na tom, jak dodavatel s výrobkem zachází.

Nejkvalitnější voda v Česku pochází z chráněných oblastí nebo hlubinných vrtů. I ta se ale musí upravit a filtrovat, až pak může do vodárenské sítě. Využívá se ale i voda přímo z řek. V Praze například míří z Vltavy rovnou do úpravny, vzniká tak voda až pro deset procent pražských odběratelů.

V prvním stupni úpravy se do vody přidává síran železitý. „Látky, které jsou normálně rozpuštěné a jsou malinké, spojí do velkých shluků, které následně můžeme separovat,“ přiblížil technolog pitných vod Robert Kvaček z Pražských vodovodů a kanalizací.

Potom následuje jemné dočištění – nejprve v kádích s jemným pískem, potom s aktivním uhlím. Voda tak ztrácí nežádoucí zápach. Posledním krokem je dezinfekce pomocí UV záření a chlóru. „UV záření funguje jenom v tom místě v tu chvíli, ale chlór ve vodě pořád přetrvává. Kdyby došlo k jakékoliv další kontaminaci, třeba ze stěn distribučních řadů, tak jsme proti ní chránění,“ doplnil Kvaček.

Obecně mají lidé v Česku nejvíc v oblibě tvrdou vodu. Ta totiž obsahuje hodně minerálů, ale taky hodně vodního kamene.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.