Jeden z nejvýraznějších sponzorů kampaně Miloše Zemana před prezidentskými volbami roku 2018 jde do vězení. Aktuálně.cz bylo u vynesení pravomocného rozsudku, podle kterého stráví podnikatel za mřížemi pět let. Vrchní soud v Praze ve středu zamítl jeho odvolání. Daňovými úniky připravil stát o více než deset milionů korun. Stát okrádal také v době, kdy Zemanovi posílal peníze na kampaň.

Letos osmašedesátiletý podnikatel Drahomír Zradička byl ředitelem společnosti Contradiction v době, kdy se Miloš Zeman ve volbách roku 2018 ucházel o druhý prezidentský mandát. Firma mu na souboj o Hrad poslala 885 tisíc korun. Byla pátým největším přispěvatelem kampaně, za niž Zemanův tým utratil celkem 22,7 milionu.

Uplynulou středu se Zradička zodpovídal u vrchního soudu z daňového úniku. Dopustila se ho jiná firma, kterou vlastnil. Chtěl přesvědčit senát soudce Roberta Fremra, že za podvod nenese vinu sám. „Svých činů lituji, měl jsem si dát větší pozor na spolupracovníky. Škodu jsem splácel a splácím,“ prohlásil při svém posledním slově.

Fremrův senát se pak radil přes třicet minut. Zradičkově obhajobě, že za daňový únik spočívající v předkládání už jednou uplatněných faktur odpovídá jednatel firmy, neuvěřil. Naopak pravomocně rozhodl, že Zradička půjde na pět let do vězení, zaplatí pokutu 50 tisíc korun a uhradí státu škodu.

„Byl skutečným hybatelem“

„Pan obžalovaný byl skutečným hybatelem činnosti, která vedla k daňovým únikům. Pokud svědek (zmíněný jednatel společnosti) dělal úkony vedoucí ke škodě státu, bylo to na pokyn obžalovaného,“ uvedl soudce Fremr. Zdůraznil, že vedoucí úlohu Zradičky při správě firemních financí potvrdilo několik svědků včetně účetních.

Podnikatel a Zemanův sponzor v jedné osobě se snažil zvrátit původní rozsudek Městského soudu v Praze, jenž padl loni v květnu. Fremr však k práci podřízené instance neměl výhrady. „U řízení před soudem prvního stupně jsme žádné procesní důvody, které by měly za následek věcnou nesprávnost rozsudku, neshledali,“ uvedl.

Zradička půjde do vězení s ostrahou, což je mírnější ze dvou vězeňských režimů. Výzvu k nástupu do výkonu trestu by měl obdržet v první půli tohoto roku. Podnikatel Aktuálně.cz řekl, že podá dovolání k Nejvyššímu soudu. Jde však o mimořádný opravný prostředek, jenž nemá odkladný účinek.

Podnikatel je recidivista. V rejstříku trestů má čtyři záznamy, poprvé byl odsouzen už v roce 2003. Ve všech případech šlo o daňové úniky, pokaždé z nich však vyvázl s podmíněným trestem. Jednu podmínku mu zrušila amnestie tehdejšího prezidenta Václava Klause z ledna 2013. V podmínce byl také v době prezidentských voleb v roce 2018.

Přes 150 faktur, daňový únik 16 milionů

„Od května 2017 do května 2018 jako jediný společník, který fakticky řídil a ovládal společnost Stadok (…), nechal sestavit a podat řádná, případně mimořádná daňová přiznání (…) k dani z přidané hodnoty, v nichž uplatnil faktury (…), o kterých věděl, že již byly uplatněny v dříve podaných daňových přiznáních,“ zní klíčová část soudem potvrzené obžaloby.

Celkem se jednalo o více než 150 už jednou předložených faktur, díky kterým si Zradička odpočetl DPH podruhé. Jeho firmě je vystavila společnost North Group. S osmnácti fakturami například podváděl v květnu 2018, pocházely přitom z května a června 2016. Díky tomu na dani nelegálně ušetřil přes dva miliony korun.

Drahomír Zradička (nejblíže na fotografii) u Vrchního soudu v Praze. | Foto: Aktuálně.cz

Další nezákonnou lstí obral státní rozpočet o 2,4 milionu. V říjnu 2017 opětovně poslal Finanční správě faktury z dubna, května, června a srpna 2016. „Celkem úmyslně zkrátil daň z přidané hodnoty ve výši 16 186 572 korun a pokusil se vylákat výhodu na dani ve výši 36 426 korun,“ popsala žalobkyně Dagmar Květoňová.

Daňových podvodů se dopouštěl v době, kdy jeho zmíněná firma Contradiciton podporovala probíhající Zemanovu kampaň. Agitace začala v srpnu 2017. „Účetní jednotka přijala dary (….), z nichž nejvýznamnější byly od: Contradiction s.r.o. (885 tis. Kč),“ stojí ve výroční zprávě spolku Přátelé Miloše Zemana za rok 2017, jenž dary přijímal.

„Posílám peníze, které nejsou kulaté“

„Protože jsem podezříván ze záhadného financování tohoto sdružení, jako gesto dobré vůle jsem nabídl tento seznam sponzorů,“ uvedl Zeman 25. ledna 2018 při finální předvolební debatě v České televizi. Předložil tehdy list papíru, jenž zahrnoval dary pro spolek jeho přátel, přes který proudily peníze na prezidentskou kampaň.

Zradičkova firma Contradiction mezi dvaceti sponzory figurovala na čtrnáctém řádku. Její příspěvek přitom provázelo největší podezření, protože peníze darovala v době, kdy její hospodaření bylo v minusu 140 milionů korun. Plynulo to z tehdejší účetní závěrky společnosti. Nesplacené závazky dosahovaly dokonce několika set milionů.

„Jsem prostě zvyklý posílat i vybírat peníze, které nejsou kulaté,“ řekl Zradička Českému rozhlasu. Sám byl podle svého vyjádření členem spolku Přátelé Miloše Zemana od listopadu 2017, dar pro prezidentovu kampaň vyřizoval osobně. 885 tisíc poskytl v prosinci, kdy prý měla firma na účtu milion korun.

Jednatelkou a majitelkou Contradiction byla v té době Zradičkova partnerka Michaela Syřínková. Společnost se dnes nazývá Statek Starý Kolín, pozici jednatele zastává od ledna 2019 sám Zradička. Firma ze sta procent patří Syřínkové dodnes. Vznikla v roce 2000, Syřínková se v ní začala angažovat o sedm let později.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.