Cestovatel Jan Rendl absolvoval 1500 kilometr dlouh pechod zem, kter je bnm turistm v podstat uzaven, protoe v n nen pli bezpeno. ile tam buj kriminalita, v hlavnm mst Caracasu se boj po setmn vyjt ven i mui, na hranicch s Kolumbi v podstat bez omezen kvetou drogov obchody a v zemi se nedostv tm nieho. Tamn mna nem dnou hodnotu a problm je dostat se i k zkladn poteb, jakou je pitn voda.

Jak se za takovch podmnek d vbec zem projt pky a poznat, ani byste pili o zdrav nebo o ivot?

PODCAST NA KAFI

ensk svt do u. Empaticky, nn i vtipn. Podcasty NA KAFI najdete na iDNES.cz, ale i na platformch, jako je Spotify, Apple nebo Google. A se vm dobe poslouch…

Jan Rendl zanal v Merid u kolumbijskch hranic a fini si vytyil na hranicch s Brazli. Mylenka na Venezuelu je star nkolik let, byla posledn zem, kterou jsem chtl v rmci Jin Ameriky navtvit. Pod jsem ekal, a se zlep politick situace, ale ta se naopak zhorovala. Tak jsem si jednoho dne ekl, e nen na ekat a vyrazil jsem, popisuje host podcastu s tm, e na takov trek se nelze podn pipravit, protoe chyb aktuln informace o relnm stavu zem, ale tak teba s ubytovn mimo hlavn msto, take je teba potat s nutnou improvizac a bt pipraven na rychl zmny.

Pt dolar na den

Jednm z prvnch problm, na kter cestovatel pi plnech naraz, je ubytovn. Na webovch serverech najdete asi jen dv stovky ubytovacch zazen pro celou velkou zemi. Navc polovina z nich je v hlavnm mst Caracasu. Vtina hotel ve Venezuele zkrachovala a ty, co se dr, bvaj neoznaen, aby se uchrnily ped bandity. V o nich jen mstn, take se muste na vechno doptat, rad Jan Rendl s tm, e panltina se tu bude rozhodn hodit.

Dalm problmem jsou penze. Ve Venezuele se v podstat nedaj vybrat, a kdy na bankomat narazte, smte si z nj odnst jen pt dolar denn. Honza proto s sebou musel nosit velkou stku v hotovosti, co je znan bezpenostn riziko. A jak se ukzalo, doplatil na to u mstnch sttnch sloek.

Policist maj pedevm slouit sv zemi, take jsou velmi podprmrn placen a asto dostvaj vplaty pozd. Buj tu proto obrovsk korupce a nkte se sna vynahrazovat si to na turistech. Po zemi je obrovsk mnostv kontrolnch bod a jakmile ukete svj ciz pas, jste hned na rn. Vzali si mne bokem u po cest z Caracasu do Meridy, vechno jsem musel vythnout na stl, vetn penz. A jakmile jsem se otoil, bhem zlomku sekundy byly dv bankovky pry, popisuje svou prvn zkuenost s mstn polici.

Ptelt tvrci

Cestu do Venezuely by podle Jana Rendla zvldla i zkuen a ostlen cestovatelka, ovem lep je vyrazit sem ve dvou. Urit je lep nejezdit v part, protoe lovk tolik nevynv a lpe se vlen mezi mstn, co se zde hod, mn host podcastu.

A si mstn skuten hodn vytrp, jsou podle Honzy Rendla velmi ptelt a pohostinn a sv ivotn strasti zvldaj a s neuvitelnm nadhledem. Maj svj specifick humor, i kdy je cel zem bizarn. Kdy jsem je pozoroval, ml jsem z nich pocit, e jim nechyb vbec nic. Maj zcela jin hodnoty. Venezuelsk eny jsou velmi obtav, jsou cel den na nohou, ale jsou velmi hrd a tvrdohlav. Jsou to pan domu a rodina je stedem vesmru, popisuje.

Jak to zvldnout, kdy v takov zemi onemocnte a lkask pe je tu nedostupn? Co dlat, kdy potkte cheste nebo kajmana? A jak se ve Venezuele slav Vnoce nebo Nov rok?
Poslechnte si nejnovj dl podcastu NA KAFI.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.