Aktualizace: 15.02.2024 14:17

Studenec (Třebíčsko) – Na Třebíčsku začali dnes pracovníci utrácet okolo 11.500 slepic v jedné ze dvou hal v hospodářství ve Vanči, části obce Pyšel, kde byl ve středu potvrzený výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky. Ve druhé hale, kde je geneticky významný chov s více než 13.000 kusy, se zatím drůbež usmrcovat nebude. Na Třebíčsku byla v tomto týdnu zjištěná dvě nová ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech, v Častoticích bude utraceno všech 45.000 slepic.

Do haly ve Vanči, v níž byla potvrzená ptačí chřipka, vstoupili první pracovníci půl hodiny před polednem. „Byly tam i masivní úhyny, několik set zvířat,“ řekl novinářům Petr Kučínský z oddělení pro řešení krizových situací Státní veterinární správy (SVS). Druhá hala s chráněnou drůbeží, kde se zatím nákaza neprokázala, je zavřená a zatěsněná. „Aby se minimalizovalo riziko přenosu z té jedné haly do té druhé. Pravidelně se provádí odběry vzorků,“ uvedl.

Zásah ve Vanči by podle Kučínského mohl skončit dnes, drůbež v Častoticích pak bude utrácená v pátek. Mrtvá drůbež včetně vajec je převážená do asanačního podniku Žichlínek.

Spolu s veterinární správou a lidmi z firmy se na zásahu podílí hasičský záchranný sbor. Hasiči se starají o dekontaminaci lidí a techniky. „Dnes pomáháme i s vynášením drůbeže, takže máme hasiče i uvnitř, oblečené v nebezpečné zóně,“ řekl Jiří Urbánek, ředitel územního odboru Třebíč. Pracovníci vstupující do kontaminované části chovu musí mít ochranný oděv, rukavice a masku.

Obě hospodářství patří společnosti Líheň Studenec, která má rozmnožovací chov. Vzorky byly v jejím chovu odebrané při monitoringu v hospodářstvích, která jsou v desetikilometrovém pásmu dozoru okolo ohniska ptačí chřipky ve Valdíkově. Chov firmy AGRO-V ve Valdíkově s 50.000 kachnami byl zlikvidovaný minulý týden.

Postup ve Vanči je obdobný. Nosnice vážící okolo dvou kilogramů pracovníci přemisťují do kontejnerů, kde je usmrtí oxid uhličitý.

SVS uvedla, že v návaznosti na změnu nákazové situace rozšíří ochranná pásma okolo chovů, v nichž platí mimořádná veterinární opatření. Majitelé by měli mít drůbež zabezpečenou tak, aby nepřišla do kontaktu s volně žijícími ptáky, kteří mohou být zdrojem nákazy. Kučínský podotkl, že nedaleko Vanče je poměrně velký rybník.

Ptačí chřipka se letos v Česku vyskytla už v pěti velkochovech. Před Valdíkovem byla dvě ohniska v Pardubickém kraji, v Kosoříně v okrese Ústí nad Orlicí a na farmě Sklené na Svitavsku. Ve Skleném bylo usmrceno 20.000 kusů drůbeže a v Kosoříně 73.000 slepic a kohoutů.

V malých chovech byla od začátku letoška v ČR ptačí chřipka potvrzená v 18 případech. Naposled ve Valdíkově, kde chovatelka ohlásila úhyn pěti z 12 slepic. Zbývající budou utracené, uvedl dnes Petr Majer z oddělení komunikace SVS. Nákaza byla zjištěná také na pěti místech u volně žijících ptáků.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.