Aktualizace: 15.02.2024 14:17

Pyšel (Třebíčsko) – Ve Vanči na Třebičsku dnes pracovníci kvůli ptačí chřipce usmrtili okolo 11.500 slepic. O vyklizení haly informovali krajští hasiči na síti X okolo 17:00. Po dekontaminaci techniky a použitých prostředků bude v hale provedená dezinfekce. Na Třebíčsku byla v tomto týdnu zjištěná dvě nová ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech. V pátek by měl zásah pokračovat v Častoticích, kde bude utraceno všech 45.000 slepic.

Utrácení se zatím vyhnulo druhé hale s drůbeží ve Vanči, kde je geneticky významný chov s více než 13.000 kusy. Nákaza se tam zatím neprokázala. Hala je zavřená a zatěsněná. „Aby se minimalizovalo riziko přenosu z té jedné haly do té druhé. Pravidelně se provádí odběry vzorků,“ řekl dnes novinářům Petr Kučínský z oddělení pro řešení krizových situací Státní veterinární správy (SVS).

Do haly ve Vanči, v níž byla potvrzená ptačí chřipka, vstoupili první pracovníci dnes půl hodiny před polednem. „Byly tam i masivní úhyny, několik set zvířat,“ uvedl Kučínský. Mrtvá drůbež včetně vajec je převážená do asanačního podniku Žichlínek.

Spolu s veterinární správou a lidmi z firmy se na zásahu podílí hasičský záchranný sbor. Hasiči se starají o dekontaminaci lidí a techniky. Dnes pomáhali i s vynášením drůbeže. Uvedl to Jiří Urbánek, ředitel územního odboru Třebíč. Pracovníci vstupující do kontaminované části chovu museli mít ochranný oděv, rukavice a masku.

Obě hospodářství patří společnosti Líheň Studenec, která má rozmnožovací chov. Vzorky byly v jejím chovu odebrané při monitoringu v hospodářstvích, která jsou v desetikilometrovém pásmu dozoru okolo ohniska ptačí chřipky ve Valdíkově. Chov firmy AGRO-V ve Valdíkově s 50.000 kachnami byl zlikvidovaný minulý týden.

Postup ve Vanči byl obdobný. Nosnice vážící okolo dvou kilogramů pracovníci přemisťovali do kontejnerů, kde je usmrtí oxid uhličitý.

SVS uvedla, že v návaznosti na změnu nákazové situace rozšíří ochranná pásma okolo chovů, v nichž platí mimořádná veterinární opatření. Majitelé by měli mít drůbež zabezpečenou tak, aby nepřišla do kontaktu s volně žijícími ptáky, kteří mohou být zdrojem nákazy. Kučínský podotkl, že nedaleko Vanče je poměrně velký rybník.

Ptačí chřipka se letos v Česku vyskytla už v pěti velkochovech. Před Valdíkovem byla dvě ohniska v Pardubickém kraji, v Kosoříně v okrese Ústí nad Orlicí a na farmě Sklené na Svitavsku. Ve Skleném bylo usmrceno 20.000 kusů drůbeže a v Kosoříně 73.000 slepic a kohoutů.

V malých chovech byla od začátku letoška v ČR ptačí chřipka potvrzená v 18 případech. Naposled ve Valdíkově, kde chovatelka ohlásila úhyn pěti z 12 slepic. Zbývající budou utracené, uvedl dnes Petr Majer z oddělení komunikace SVS. Nákaza byla zjištěná také na pěti místech u volně žijících ptáků.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.