Aktualizace: 24.06.2024 10:53

Praha – Účast na dnešní valné hromadě energetické společnosti ČEZ je srovnatelná s minulým rokem. Při zahájení po 09:00 hodině bylo v Kongresovém centru v Praze přítomno podle generálního ředitele a předsedy představenstva skupiny Daniela Beneše zhruba 450 akcionářů. Vzhledem k tomu, že zastupovali více než 30 procent základního kapitálu společnosti, byla valná hromada prohlášena za usnášeníschopnou. Minoritní akcionář a zároveň jeden z největších kritiků vedení ČEZ Michal Šnobr už tradičně po úvodním proslovu protestoval proti jednacímu řádu, který považuje za diskriminační. Před centrem před zahájením protestovala skupinka aktivistů. Valná hromada polostátní firmy rozhodne o výplatě dividendy z loňského očištěného zisku firmy.

Akcionáři dnes před vstupem do sálu museli projít detekčními rámy. S sebou si nemohli vzít svačinu ani pití. Před schválením orgánů valné hromady padl ze strany jednoho z akcionářů návrh, aby se o každém členovi hlasovalo zvlášť. To by se podle stanov společnosti mohlo uskutečnit, jen pokud by návrh na zvolené orgány neprošel. Návrh ale schválilo 90 procent akcionářů a takzvaná volba per partes se neuskutečnila.

Šnobr pravidelně na začátku každé valné hromady ČEZ protestuje proti podobě jednání. Považuje ji za diskriminační a znevýhodňuje podle něj minoritní akcionáře. Většinovým akcionářem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií, přestože podle Šnobra získává 90 procent z čistého zisku. „Myslím si, že už jsme překročili nějakou férovou udržitelnou logiku jednání vrcholného orgánu ČEZ,“ řekl. Po jeho vystoupení zazněl potlesk a k protestu se připojili dva další akcionáři.

Beneš poté představil hospodářské výsledky společnosti za rok 2023. Podle výroční zprávy ČEZ v loňském roce vydělala 29,6 miliardy korun, čistý zisk společnosti meziročně klesl o více než 63 procent. Hlavní příčinou byly podle firmy mimořádné daně a odvody, na kterých podnik odvedl kolem 40 miliard Kč. I přes vysoký meziroční propad jde ale s výjimkou rekordního roku 2022 o nejvyšší zisk za posledních deset let. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je zásadní pro výši dividendy, loni činil 34,8 miliardy Kč.

Před budovou Kongresového centra se před začátkem valné hromady setkalo zhruba deset mladých aktivistů ze spolku Fridays for Future. Vyzvali ČEZ k odstoupení od uhlí, plynu a dalších fosilních paliv. Za problematickou považují snahu ČEZ prezentovat se jako lídr v udržitelné energetice, zatímco společnost nadále provozuje většinu uhelných elektráren v Česku.

Představenstvo společnosti v květnu navrhlo vyplacení 80 procent ze zisku, což odpovídá 52 korunám na jednu akcii a celkové dividendě 28 miliard korun. Stát, který je největším akcionářem podniku, protinávrh nepodal, přestože tomu tak v minulých letech někdy bylo. V případě schválení návrhu ČEZ by stát měl dostat přes 19 miliard korun, loni to bylo 54 miliard.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.