Aktualizace: 7.05.2024 00:07

Brno – Ústavní soud (ÚS) dnes oznámí, jak rozhodl o novém návrhu na zrušení právní úpravy, která pro úřední změnu pohlaví vyžaduje operaci, sterilizaci a přeměnu pohlavních orgánů. Na ÚS se obrátil člověk, který je úředně evidovaný jako žena, usiluje o změnu pohlaví, avšak nehodlá podstoupit chirurgický zákrok, a proto na matrice ani u správních soudů neuspěl. Jeden ze tříčlenných senátů ÚS jeho podnět postoupil plénu, tedy sboru všech ústavních soudců a soudkyň. Plénum má pravomoc rušit zákony, pokud jsou v rozporu s ústavním pořádkem. Je zapotřebí nejméně devět hlasů z 15.

Když se ÚS problematikou zabýval naposledy, návrh na zrušení právní úpravy zamítl. Individuální příběh člověka, který se na soud obrací, je však tentokrát jiný, což může ovlivnit postoj soudu, jehož personální složení se navíc v mezičase změnilo. Předchozí plenární nález soud přijal na základě podnětu nebinární osoby, která se necítila být ani mužem, ani ženou. Nyní jde o transgender člověka, jenž skutečně usiloval o úřední změnu pohlaví, včetně mužského jména a mužského formátu rodného čísla, ale operace pro něj představuje zákonem stanovenou překážku.

Pisatel návrhu si přeje, aby úředně evidované informace o něm zohledňovaly to, jak se cítí, aniž by musel podstoupit chirurgický zákrok. Uvádí, že zákonná ustanovení jsou v rozporu s jeho lidskou důstojností, právem na rovnost, ochranu zdraví, respektování soukromého života i na rodičovství. Když se loni jeho případem zabýval Nejvyšší správní soud, tak kasační stížnost zamítl a v rozhodnutí zdůraznil princip zdrženlivosti v podobných otázkách a také ochranu základních přirozených atributů rodiny.

Návrh směřuje zejména proti ustanovení občanského zákoníku, které říká, že „změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů“. Soud se zabýval také zákonem o specifických zdravotních službách, který blíže popisuje proceduru změny pohlaví transsexuálních pacientů. Jeden ze sporných odstavců říká, že „změnou pohlaví transsexuálních pacientů se pro účely tohoto zákona rozumí provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je provedení změny pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce“.

Pisatel návrhu se domáhá také zpětného vyslovení neústavnosti několika pasáží zákona o matrikách, jménu a příjmení ve znění účinném do konce roku 2023. Zákon zejména uváděl, že fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Současné znění zákona je po novele rozdílné, avšak základní princip zůstal shodný.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.