Aktualizace: 24.01.2024 17:07

Brno – Ústavní právnička Marie Zámečníková ocenila, že o zkrácené valorizaci penzí rozhodl Ústavní soud (ÚS) poměrně rychle a že dnešní nález srozumitelně odůvodnil. Rozhodování o sociálních právech je vždy specifické a složité, má politický rozměr, řekla Zámečníková ČTK. Podle nálezu je klíčové, aby při uskutečňování důchodové politiky nedošlo k vyprázdnění samotné podstaty základního práva na přiměřené zabezpečení ve stáří, což se ale při loňské mimořádné valorizaci nestalo. Konkrétní parametry důchodového systému jsou záležitostí politiků. Z nálezu také plyne, že parlamentní obstrukce musí mít svou mez.

Zámečníkovou dnešní rozhodnutí nepřekvapilo, poukázala například na to, že ke zrušujícímu zásahu ÚS je zapotřebí devět hlasů z 15, což je většina, kterou nemusí být snadné získat. Návrhu poslanců ANO, kteří poukazovali na zásah do práv důchodců, chtěli vyhovět tři z 15 soudců, zatímco 12 jich nakonec podpořilo zamítnutí návrhu.

Podstatná část nálezu se věnuje tomu, zda vládní většina nezneužila stav legislativní nouze. Starší nález z roku 2011 vyložil podmínky pro vyhlášení stavu legislativní nouze poměrně přísně. ÚS z toho ale dnes podle Zámečníkové „šikovně vybruslil“. Nadále trvá na přísných podmínkách, ale řekl, že při loňské jednorázové úpravě valorizačního mechanismu byly naplněny, tedy že existovaly mimořádné okolnosti i hrozba hospodářských škod.

Soud také podle ústavní právničky akceptoval vyjádření vládních představitelů, že o prudkém inflačním skoku na přelomu let 2022 a 2023 se oficiálně dozvěděli až 10. února, před tím měli k dispozici jen odhady a predikce. O deset dní později pak vláda ve Sněmovně předložila valorizační novelu. Podle ÚS lze vládě vytknout, že s predikcemi mohla pracovat daleko pečlivěji a více je zohlednit při plánování rozpočtových výdajů. Nelze však říci, že by vláda podle ÚS výslovně porušila nějakou svou právní povinnost, shrnula Zámečníková.

Soud se v nálezu zabývá i problematikou parlamentních obstrukcí. Opozici vzkázal, že když při schvalování novely zjevně obstruovala, těžko pak může při přezkoumávání legislativního procesu tvrdit, že neměla dostatek prostoru a času k uplatnění svých námitek. Zámečníková neočekává, že by opozice po dnešku obstruovat přestala. Z nálezu však podle ní plyne, že není nutné dávat obstrukcím nekonečný prostor. V určité chvíli – a ta je v každém konkrétním případě jiná – lze říci „dost“. „Vyplývá to z principu vlády většiny,“ uvedla Zámečníková.

Svá práva má jak parlamentní menšina, tak většina, která se na základě mandátu od voličů snaží přijímat rozhodnutí. „Právem menšiny není zablokovat přijetí jakéhokoliv většinového rozhodnutí,“ řekla ústavní právnička, která působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.