Praha – Ústavní činitelé a představitelé institucí by se měli pokusit kultivovat veřejnou debatu a nepřispívat ke slovní agresi. Předseda Ústavního soudu (ÚS) to dnes řekl novinářům po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském Hradě. ÚS podle něj bude muset pokračovat ve své osvětové činnosti v každé jednotlivé věci, aby neztratil důvěru, kterou dlouhodobě má.

Baxa o dnešní setkání s prezidentem sám požádal. Počátkem února uvedl, že on i jeho kolegové byli po lednovém rozhodnutí o mimořádném zvýšení důchodů, kdy zamítli návrh na zrušení úpravy valorizace penzí, terčem urážek i výhrůžek.

Poznamenal, že ho zaskočila razance veřejné diskuse i výroků o tom, že ústavní soudci jsou zaprodaní, zkorumpovaní, provládní či bolševičtí. Úvahu, že ÚS jde při svém rozhodování někomu na ruku, tehdy označil za naprosto nemístnou. Připomněl, že ústavní soudci mají desetileté funkční období, takže zažijí „mnoho dalších vlád i další prezidenty“.

S Pavlem se dnes Baxa shodl, že ÚS se nemůže vyhnout kritice svého rozhodování, za škodlivé ale považuje zpochybňování nezávislosti, nestrannosti a plnění role soudu. „Zdá se, že budeme muset ve své osvětové činnosti pokračovat v každé jednotlivé věci, abychom důvěru, kterou máme dlouhodobě, neztratili,“ řekl šéf ÚS.

Baxa už v minulosti uvedl, že ho netěší hrubost a vulgarita, které provázejí některé debaty. Rolí ústavních činitelů a představitelů institucí podle něj je pokusit se debatu kultivovat a nepřispívat k takovému trendu. „Naší povinností je spíše se snažit o zlepšování kultury veřejné diskuse a naopak nenaskakovat, nereagovat stejným způsobem, i když jsme předmětem útoků, výhrůžek nebo urážek,“ doplnil.

Podle předsedy ÚS by soudy a soudci neměli hledat hrubé záplaty na hrubý pytel, nýbrž trpělivě, srozumitelně a kultivovaně vysvětlovat co a proč dělají a jaké mají důvody pro svá rozhodnutí. „Aby to bylo pro lidi srozumitelné a aby i ti, kteří třeba očekávali jiný výsledek, pochopili a přijali s porozuměním, že ÚS nějak rozhodl. Bez pochybnosti, že tak rozhodl proto, že byl někým řízen nebo ovlivňován,“ poznamenal Baxa.

Na to, aby soudci srozumitelně vysvětlovali svá rozhodnutí, apeloval dnes i prezident Pavel při jmenování 57 nových soudců obecných soudů. Podle hlavy státu to má vliv na důvěryhodnost všech státních institucí.

Kvůli snížení mimořádné valorizace penzí, které prosadila vláda kvůli růstu výdajů, se na ÚS obrátilo opoziční hnutí ANO. Chtělo dosáhnout zrušení důchodové novely a doplacení důchodů podle původního vzorce, stěžovalo si také na způsob prosazení změn. ÚS návrh ANO výraznou většinou hlasů zamítl.

Podle soudu byly okolnosti mimořádné a hrozily hospodářské škody, vláda stav legislativní nouze nezneužila a opozice měla při projednávání ve Sněmovně dostatečný prostor k vyjádření. Soudci zmínili i to, že opozice má právo na obstrukce, ty ale nesmějí paralyzovat proces přijímání zákonů.

Baxa: Nový tým na US funguje, je zaujatý prací, má kolegiální vztahy

Nový tým na Ústavním soudu (ÚS) podle jeho předsedy Josefa Baxy funguje. Je zaujatý prací, motivovaný a na soudu jsou kolegiální vztahy. Baxa to dnes řekl novinářům po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. S hlavou státu hovořil i o budoucích nominacích na ústavní soudce.

Baxa je šéfem ÚS od loňského srpna, do čela instituce si ho vybral právě Pavel. Kromě něj postupně jmenoval při generační obměně ÚS dalších sedm soudců, posledním byl počátkem tohoto měsíce advokát Milan Hulmák. Patnáctičlenný tým ústavních soudců se tak stal opět kompletním.

Předseda ÚS fungování týmu ocenil. „Neříkám, že vždycky spolu souhlasíme, ale je to tak, jak by to asi být mělo. Myslím, že veřejnost může být klidná, že si uvědomujeme svoji roli. Že nerozhodujeme pro někoho, proti někomu, ale že dbáme na svoji nezávislost a nestrannost,“ řekl Baxa.

Prezident má letos navrhnout Senátu další tři adepty na ústavní soudce. V červnu mandát skončí místopředsedovi soudu Vojtěchu Šimíčkovi a soudci Tomáši Lichovníkovi, v prosinci Davidu Uhlířovi.

„Budou odcházet konkrétní soudci, kteří mají nějakou konkrétní odbornost, profesní minulost. Bude jistě dobré, aby nově přicházející kolegyně nebo kolegové doplnili to, co by mohlo Ústavnímu soudu chybět,“ poznamenal Baxa. Prezidenta dnes ujistil, že plní to, co si předsevzal, a způsob nominačního procesu nese výsledek.

Baxa počátkem února řekl, že je proti tomu, aby ústavní soudci mohli opakovat svůj desetiletý mandát. Pevně ohraničené funkční období je podle něj zárukou maximálně svobodného rozhodování. „To jsem prezidentovi zopakoval, to je moje hluboké přesvědčení,“ řekl dnes šéf ÚS.

Například místopředseda Šimíček je podle Baxy velkou autoritou a osobností, která bude ÚS chybět, nicméně vrátí se na Nejvyšší správní soud (NSS), odkud před deseti lety na ÚS přišel. Baxa to považuje za správné, takové pravidlo by podle něj mělo platit i pro další situace.

Při Hulmákově jmenování Pavel řekl, že i přes deklarovanou vůli politiků nedělat z ÚS třetí parlamentní komoru se k soudu dostává více případů, které jsou spíše politického rázu než právního. Podotkl tehdy, že to od ÚS bude vyžadovat velkou odolnost vůči tlakům ze strany politiků i médií.

Baxa počátkem února uvedl, že on i jeho kolegové byli po lednovém rozhodnutí o mimořádném zvýšení důchodů, kdy zamítli návrh na zrušení úpravy valorizace penzí, terčem urážek i výhrůžek. Prezidenta dnes ale ujistil, že i přes razanci reakcí se ÚS nijak nerozkmital a je připraven nadále plnit svoji roli.

Pavel jmenoval 57 nových soudců včetně státního zástupce Bodláka

Pavel dnes jmenoval na Pražském hradě 57 nových soudců obecných soudů. Jsou mezi nimi i někteří dosavadní advokáti a státní zástupci, a to včetně Marka Bodláka, bývalého šéfa odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Praze. Pavlův předchůdce Miloš Zeman odmítal Bodláka do soudcovského taláru jmenovat. Prezident na nové soudce apeloval, aby srozumitelně vysvětlovali svá rozhodnutí. Podle něj to má vliv na důvěryhodnost všech státních institucí.

„Naše Ústava říká, že soudní moc je vykonávaná nezávislými soudy ve jménu republiky, a to by se mělo odrážet nejenom v hlavičkách vašich rozhodnutí. Republika znamená věc veřejná,“ připomněl nováčkům Pavel poté, co do jeho rukou složili soudcovský slib.

„Rozhodovat jménem republiky znamená velký závazek a velký úkol pro vás všechny,“ pokračoval. Podle něj to zahrnuje nejen rovnost přístupu ke stranám sporu a dodržování zákonných postupů, ale také přesvědčivé a odpovědné vysvětlování soudních rozhodnutí. „Žijeme v době, kdy srozumitelně vysvětlit svá rozhodnutí není důležité jen pro strany sporu, ale velice často i pro veřejnost. Mnohokrát na tom závisí i důvěryhodnost nejenom justice, ale všech státních institucí,“ podotkl.

Mezi novými soudci výrazně převažují ženy, kterých je 45. Podle justičních statistik soudkyně převládají i u okresních a krajských soudů, u soudů vyšších stupňů se ale poměr převrací a ženy v talárech jsou tam v menšině.

Vedle advokátů a státních zástupců jsou mezi nováčky dosavadní asistenti soudců, vyšší soudní úředníci či vedoucí analytik Ústavního soudu. Nejmladší z nich nedávno překročil zákonnou věkovou hranici 30 let, nejstaršímu je 59 let.

Nejpočetnějšího posílení se díky nové jmenovací vlně dočkají soudy v obvodu pražského městského soudu, kam přijde 20 nováčků. Deset jich zamíří na soudy spadající pod středočeský krajský soud, po osmi pod Krajský soud v Brně a Ostravě, čtyři do obvodu královéhradeckého krajského soudu, po třech k soudům spadajícím pod Krajský soud v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích a poslední zbývající do obvodu Krajského soudu v Plzni.

Devětačtyřicetiletý Bodlák bude nově působit u Obvodního soudu pro Prahu 3. Kandidátem na soudce byl i za Zemana, ten ale uvedl, že Bodláka „dohnaly staré hříchy“. Bodlák předtím zamítl Zemanův podnět na prověření možné sabotáže při prezidentově hospitalizaci. Jeho domovské státní zastupitelství také řešilo případy, které se týkaly trestné činnosti v Lesní správě Lány. V minulosti Bodlák rovněž kritizoval jednu z kontroverzních milostí, které udělil prezident Václav Klaus.

Vedle Bodláka vymění černočervený talár státního zástupce za černofialový talár okresního soudce také Martin Feřt z liberecké pobočky Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, Jan Novotný z Městského státního zastupitelství v Praze, Eva Čermáková z chomutovského státního zastupitelství a Tereza Tupá, která byla státní zástupkyní v Mělníku.

Aktuální jmenovací vlna soudců je druhou, kterou se prezident Pavel zabýval. Dnes uvedl, že personálním otázkám justice věnuje od svého zvolení v březnu loňského roku velkou pozornost, a to nejen ohledně nového složení Ústavního soudu. Obecné soudce poprvé jmenoval loni v listopadu, kdy jich bylo 52. Vyzval je k uplatňování soudcovské empatie. Tehdy rovněž uvedl, že je důležité, aby soudci vedli procesy srozumitelně a aby lidem jasně a pochopitelně vysvětlovali rozsudky.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.