U mladých lidí roste podpora členství Česka v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO). Zároveň se u nich zvyšuje kritický pohled na život v socialistickém Československu, zjistil dotazníkový průzkum mezi studenty středních škol, který udělala agentura Median pro program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni.

Členství Česka v Evropské unii hodnotí kladně téměř čtyři pětiny středoškoláků. Negativně ho vnímá 12 procent dotázaných. Z dlouhodobého hlediska se hodnocení členství v unii mezi studenty zlepšuje. V roce 2020 ho kladně vnímalo 74 procent respondentů a v roce 2009, kdy se průzkum konal poprvé, to bylo 43 procent.

„Ještě vyšší podporu má mezi studenty členství v Severoatlantické alianci,“ uvedl ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karel Strachota. K podpoře se přiklání 84 procent respondentů. Ačkoliv se NATO těšilo nemalé podpoře i v předchozích měřeních, v letošním roce dosáhla podpora dosud nejvyšší úrovně. Podle autorů průzkumu to může do jisté míry souviset s ruskou invazí na Ukrajinu, která silně ovlivnila veřejné mínění.

Podobně jako v případě členství v Evropské unii, i v případě aliance hraje důležitou roli v síle podpory typ školy a velikost místa bydliště dotázaného. Gymnazisté a studenti z měst nad 100 tisíc obyvatel vnímají kladně členství častěji.

Autory průzkumu také zajímalo, jak mladí lidé nahlížejí na život v Československu před rokem 1989. Proti minulosti se zvýšil podíl těch, kteří život za socialismu považují za horší než v současnosti. V aktuálním průzkumu se k tomuto názoru hlásí tři čtvrtiny respondentů, zatímco v roce 2012 to bylo 50 procent.

I v hodnocení období socialismu se odpovědi významně lišily podle typu školy. Že život za socialismu byl ve srovnání s dnešní dobou lepší, se domnívá pět procent gymnazistů. Naproti tomu na středních odborných učilištích tento názor sdílí 21 procent dotázaných.

Studenti jsou oproti roku 2020 obecně spokojenější

Průzkum dále zjistil, že u českých studentů převažuje spokojenost se životem. V různé míře ji vyjádřilo 42 procent dotázaných, více či méně nespokojených bylo 24 procent. Tři z deseti dotázaných uvedli, že jsou někde na pomezí mezi spokojeností a nespokojeností. V porovnání s daty z roku 2020 podíl spokojených studentů klesl, a to o 14 procentních bodů. Zároveň stoupl podíl těch, kteří jsou na pomezí mezi spokojeností a nespokojeností.

Neradostným trendem, který průzkum zachytil, je podle jeho autorů prohlubující se dlouhodobá skepse středoškoláků ohledně možnosti ovlivnit řešení problémů v obci či zemi. „Jestliže v roce 2020 věřilo 28 procent středoškoláků, že tuto možnost mají, nyní je takových jen 15 procent,“ řekl Strachota.

Aktivně se v řešení problémů v místě bydliště či Česku angažuje desetina mladých, zjistil průzkum. Ve srovnání s předchozím stoupl počet studentů, kteří se nezapojují a ani neplánují angažovat v budoucnu.

Dotazníkový průzkum udělal Median na konci roku 2023. Zapojilo se do něj kolem 1200 respondentů ze 33 středních škol.

Video: Říkali mi, že jsem se zbláznila. Na vyhoření ve 21 letech nemáte právo, říká Bázlerová (22. 3. 2023)

Spotlight Aktuálně.cz – Johana Bázlerová. | Video: Blahoslav Baťa

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.