Asteroid Apophis vyvolával a stále vyvolává velkou pozornost. Když ho totiž vědci před dvaceti lety objevili, označili ho jako potenciálně nebezpečný pro Zemi. Jeho dráha nyní nicméně ukazuje na to, že Zemi mine. V aktuálním výzkumu se astronomové snažili vyloučit, že by mohlo dojít ke srážce například s jiným asteroidem, který by změnil jeho trajektorii.

Démonický had ztělesňující v egyptské mytologii zlo, chaos a smrt se jmenuje Apophis. Stejné označení si vědci v roce 2004 vybrali pro asteroid, který by se hypoteticky mohl srazit se Zemí. Když ho toho roku objevili, označili ho za jeden z nejnebezpečnějších. Toto hodnocení se ale postupně změnilo, když další výpočty ukázaly, že objekt známý také jako asteroid 99942 naši planetu s nejvyšší pravděpodobností mine.

Vlastně jedinou neznámou tak zůstávalo, co by se stalo, kdyby se Apophis srazil s nějakým jiným tělesem ve Sluneční soustavě – nemohlo by to jeho dráhu změnit tak, že by ohrozil naši planetu? A přesně na to se podíval v novém výzkumu tým astronomů vedený Paulem Wiegertem. Vědce zajímalo, co by se stalo, kdyby došlo k něčemu, jako je srážka kulečníkových koulí, ale na jejich místě by byly asteroidy včetně Apophisu.

Apophis měří asi 335 metrů a v blízké budoucnosti se dostane blízko k Zemi; stane se to v letech 2029 a 2036, přičemž 13. dubna 2029 proletí bezpečně ve vzdálenosti 37 399 kilometrů od naší planety.

„Vzhledem k tomu, jak blízko bude Apophis procházet kolem Země, existuje možné riziko, že ho vychýlení ze současné trajektorie může posunout blíže k tomu, aby do nás narazil,“ popsali autoři práce, proč výzkum dělali. „Hypoteticky by takový odklon mohl způsobit jiný asteroid, který by se s Apophisem srazil, což nás motivovalo ke studiu tohoto scénáře, jakkoli je nepravděpodobný.“

Wiegert s kolegy se zaměřili na 1,3 milionu známých asteroidů ve Sluneční soustavě. „Pomocí podrobné počítačové simulace naší soustavy jsme vypočítali dráhy všech známých asteroidů a vyhodnotili jsme možnost takové nepravděpodobné události,“ uvedl Wiegert. „Naštěstí se žádné takové srážky nepředpokládají.“

Reálné radarové snímky asteroidu Apophis

Ne tak úplně nebezpečný asteroid

Autoři výzkumu si vytipovali nejbližší průlety mezi známými asteroidy a Apophisem, které budou v budoucnu sledovat, aby si udrželi detailní informace o dalším vývoji možných kolizí, kdyby se třeba změnily dráhy těch ostatních asteroidů. Zatím ale podle nich nehrozí vůbec žádné riziko, že by mohlo k nějaké srážce dojít.

„Apophis nás jako lidstvo fascinuje od svého objevu v roce 2004: byl první věrohodnou hrozbou asteroidu pro naši planetu,“ doplnil Wiegert, „Dokonce i teď, když už víme, že je na nejlepší cestě nás bezpečně minout, zůstávají astronomové ostražití. Je to asteroid, který prostě nemůžeme přestat sledovat.“

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.