Aktualizace: 7.02.2024 17:18

Praha – Funkční období nejvyššího státního zástupce bude zřejmě sedmileté a bez možnosti opakování. Sněmovna dnes schválila hlasy všech přítomných poslanců vládní novelu, jež také upravuje pravidla pro jeho odvolání, nemá být tak snadné jako nyní. Na návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) ale dolní komora ponechala odvolání nejvyššího žalobce výhradně v pravomoci kabinetu. Podle původního vládního návrhu by mohl přijít o funkci i v kárném řízení. Předloha, jež má podle předkladatelů pomoci k zamezení případného politického vlivu nebo tlaku na činnost státního zastupitelství, teď zamíří k posouzení do Senátu.

Cílem předlohy je podle vládního zdůvodnění zejména stanovení jasnějších pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a také zavedení jejich funkčních období. V současné době je funkce vedoucích státních zástupců časově neomezená. Nejvyššího státní zástupce může vláda odvolat i bez udání důvodu. Sněmovna odmítla úpravu Heleny Válkové a Radka Vondráčka (oba ANO), která by prodloužila nově zakotvené funkční období nejvyššího státního zástupce ze sedmi na devět let.

Na odstranění takzvané dvojkolejnosti v odvolávání nejvyššího státního zástupce, tedy vládou i v kárném řízení, se poslanci shodli kvůli možným problémům, které by přinášelo. Konkurenční pravomoc kárného senátu by podle nich nebyla žádoucí. Vládní novela stanoví požadavky na odborné a manažerské schopnosti nejvyššího státního zástupce, pro odvolání vymezuje důvody. Blažek prosadil návrh, aby kabinet, pokud by některých z takových důvodů nastal, nebyl povinen nejvyššího žalobce zbavit funkce, ale aby měl možnost úvahy.

Rovněž ostatní vedoucí státní zástupci mají být do funkce jmenováni podle novely na sedm let. Aby všichni vedoucí funkcionáři státních zastupitelství nenastoupili ve funkčním období jedné vlády, výběrová řízení by se konala postupně v několika letech. Válková neuspěla s návrhem na odklad účinnosti celé novely o půl roku na 1. ledna 2025 a na prodloužení tohoto přechodného období.

Protikorupční iniciativa Rekonstrukce státu označila schválenou podobu předlohy za „solidní a slibnou“, když podle ní zakotvuje pojistky proti politizaci státního zastupitelství. „Jedinou výtku směřujeme vůči tomu, že by bylo vhodnější ustanovit delší funkční období vedoucích státních zástupců, například devět let, ne sedm let,“ sdělila iniciativa v dnešní tiskové zprávě.

Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti. Bližší požadavky na kandidáta zákon nyní nestanoví. Šéfem žalobců by se podle novely nemohl stát státní zástupce s pravomocným kárným opatřením, pokud nebylo zahlazeno. Předloha zavádí také požadavky na odborné znalosti, profesní zkušenosti a morální vlastnosti vedoucích státních zástupců. Uchazeči budou muset splnit požadovanou dobu praxe. Výroční zprávu o činnosti státního zastupitelství bude podle sněmovních úprav dostávat po jejím projednání vládou také Senát.

Státní zástupci ocenili schválení pravidel pro odvolání nejvyššího žalobce

Státní zástupci ocenili, že novela zákona o státním zastupitelství, kterou dnes schválila Sněmovna, obsahuje pravidla pro odvolání nejvyššího státního zástupce a zavedení funkčního období pro vedoucí státní zástupce. Unie státních zástupců (USZ) a Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) to uvedly v prohlášeních zaslaných ČTK. USZ nicméně upozornila, že dlouhodobě prosazuje omezení možnosti opakování funkčních období vedoucích státních zástupců, v úvahu by pak podle ní přicházelo přijetí delších funkčních období. Podle protikorupční organizace Transparency International novela napravuje legislativní nedostatky.

V současné době je funkce vedoucích státních zástupců časově neomezená. Nejvyššího státního zástupce může vláda odvolat i bez udání důvodu. Novela mimo jiné vymezuje důvody pro odvolaní nejvyššího státního zástupce. Vedoucí státní zástupci budou moci být jmenováni do funkce na sedm let, stejné funkční období má mít i nejvyšší státní zástupce. Podle vyjádření ministerstva spravedlnosti novela eliminuje riziko nepřípustného politického vlivu nebo tlaku na fungování státního zastupitelství

„Unie státních zástupců kvituje dnes Poslaneckou sněmovnou přijatou novelu zákona o státním zastupitelství, ačkoliv jsou změny, na rozdíl od původních ambicí, spíše dílčí. Pozitivní změnou jsou zákonem předpokládané důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce vládou a stanovení funkčních období vedoucích státních zástupců,“ uvedla USZ v tiskové zprávě.

Unie doplnila, že dlouhodobě prosazuje výraznější omezení možnosti opakování funkčních období vedoucích státních zástupců. „V této souvislosti by pak přicházelo v úvahu přijetí delších funkčních období vedoucích státních zástupců, zejména u nejvyššího státního zástupce. Tyto změny však v novele obsaženy nejsou,“ dodala USZ. Legislativní proces bude i nadále sledovat.

Schválení novely uvítalo Nejvyšší státní zastupitelství. „Nejvyšší státní zastupitelství vítá, že zákon o státním zastupitelství byl po dlouhých debatách a peripetiích schválen poslanci a posouvá se v legislativním procesu o další krok. Klíčové parametry novely odpovídají představám Nejvyššího státního zastupitelství, zejména ve smyslu upevnění pozice nejvyššího státního zástupce vůči případné libovůli výkonné moci,“ řekl ČTK mluvčí NSZ Petr Malý.

Marek Chromý, vedoucí analytik české pobočky Transparency International ČTK řekl, že novelizace v obecné rovině napravuje zásadní legislativní nedostatky u klíčové protikorupční legislativy, na které Česko opakovaně upozorňovaly mezinárodní organizace. „Nejzásadnějšími body bylo odvolání nejvyššího státního zástupce bez udání důvodu z funkce ze strany vlády a dále absence jasně nastaveného funkčního období pro všechny státní zástupce, což současná novela napravuje a vymezuje,“ uvedl Chromý.

 

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.